Izvajalci prireditev TVU 2021

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Poljanska cesta 28 , 1000 Ljubljana
Telefon: 01 300 51 00
Kontaktna oseba

Mihaela Zavašnik
E-naslov: mihaela.zavasnik@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 5. 10. 2021 od 14.00 do 15.30
Ekonomske in tehnološke spremembe v Evropi in v svetu so povzročile korenite spremembe in premike na področju zaposlovanja, tako na trgu dela kot v delovnih procesih v organizacijah. Spremembe nakazujejo vse večjo potrebo po načrtnem usposabljanju in/ali svetovanju posameznikom za načrtovanje in vodenje kariere v vseh življenjskih obdobjih. Posamezniki se na svoji karierni poti soočajo z različnimi izzivi in doživljajo različna obdobja kariernega razvoja, njihova zaposlitev je lahko dolgoročno negotova, hkrati pa se lahko odlikujejo in karierno razvijajo tudi v drugih vlogah in/ali na različnih delovnih mestih. Eden izmed možnih odzivov na krepitev kariere je lahko tudi karierni coaching, ki je primeren za reševanje raznolikih izzivov, kot so npr. vstopanje v poklic oz. na trg dela, karierni prehodi, ob večjih spremembah nalog in delovnih mest, v primeru nezadovoljstva z delom ali izgorevanja. Končni cilj je opolnomočenje za vodenje lastne kariere in reševanje vsakdanjih izzivov. Na srečanju bomo povezali kariero in coaching. Predstavili bomo, kaj vodenje kariere je in kaj karierna kompetenca vključuje ter kako ju je mogoče razvijati s pomočjo coachinga. Praktično bomo preizkusili nekatera coaching orodja in veščine za vodenje kariere. Več >>