Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, NIS in PP

Lošca 1, 1360 Vrhnika
Telefon: 01 33 01 852
E-naslov: jasna.jakopic@gmail.com
Spletna stran: https://www.osivanacankarja.si/
Kontaktna oseba

JASNA JAKOPIČ MEZE
E-naslov: jmeze@11sola.si


 

PRIREDITVE

Stara Vrhnika, 13. 5. 2024 od 10.00 do 11.15
Učenci bodo obiskali enoto Doma upokojencev Vrhnika, ki je namenjena dnevnemu varstvu oseb z demenco. Več >>

Vrhnika, 14. 5. 2024 od 08.30 do 09.15
Učenci bodo z mini orientacijo spoznali osnove orientiranja po karti in z vmesnimi nalogami medpredmetno povezali učenje matematike. Več >>

Vrhnika, 14. 5. 2024 od 11.15 do 12.05
Učenci bodo spoznali pokrajino, jezik, običaje, tradicionalne jedi in se naučili kratke španske izštevanke. Več >>

Vrhnika, 21. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Učenci bodo poskrbeli za ohranjanje slovenske folklore in se s štajerskim ljudskim plesom - rašplo zazibali ob ritmih harmonike. Več >>

Vrhnika, 23. 5. 2024 od 10.30 do 11.15
Učenci bodo s pomočjo delavnic spoznali svoja močna in šibka področja ter se z aktivnim vključevanjem naučili nekaj novega o sebi in svojih vrstnikih. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content