Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje

Polje 4, 2391 Prevalje
Telefon: 028234500
E-naslov: andreja.tinta@guest.arnes.si
Spletna stran: http://os-fgp.si
Kontaktna oseba

Mojca Pungartnik
E-naslov: mojcapu@gmail.com


 

PRIREDITVE

Prevalje, 9. 5. 2022–27. 5. 2022 od 07.30 do 08.20
Učenci 3. triade bodo v okviru programa za duševno zdravje To sem jaz s pomočjo svetovalne delavke razvijali čustvene in socialne kompetence. Na ta način bodo razvijali in krepili svojo psihično odpornost, čuječnost in empatijo. Več >>

Prevalje, 9. 5. 2022–13. 5. 2022 od 09.05 do 12.00
V mesecu maju bodo imeli učenci 3. razreda srečanje z revirnim gozdarjem, s katerim bodo skupaj odšli na učni sprehod v gozd. Spoznavali bodo različne drevesne vrste, plodove, gozdne živali ter pomen gozda za lokalno in globalno okolje. Druženje bo potekalo v sproščenem in neformalnem vzdušju, v okviru katerega izpostavljamo pomen prenosa znanja odraslih (starejših) na mlajšo generacijo ljudi, ki bo v prihodnje odločilno vplivala na razvoj in ohranitev tovrstnega okolja. Več >>

Prevalje, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 10.15 do 13.30
Skupaj z učenci naše šole ter njihovimi bralnimi mentorji bomo izvedli t. i. bralno plažo v naši neposredni šolski okolici. Učitelji - bralni mentorji bodo s svojimi učenci delili tudi svoje nasvete in znanja za učinkovito poglobljeno branje ter razvoj bralnih veščin. Bralna plaža bo potekala ves mesec, kjer se bodo učenci fizično in psihično sproščali ter krepili svoje bralne veščine in bralno pismenost. Na bralni plaži bodo občasno sodelovali tudi starši, stari starši, upokojene učiteljice, ... Več >>

Prevalje, 12. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Skupina članov Knjižničarskega krožka (učenci 8. in 9. r.) bodo v mesecu maju na naši šoli (v naši šolski knjižnici) skupaj izpeljali medgeneracijsko branje, v okviru katerega bodo sodelovali tudi učitelji in strokovni delavci naše šole. Skozi odprt dialog bomo debatirali o glavnih temah književnega dela ter si izmenjali bralna občutja, znanja in izkušnje. Na ta način bomo spomnili tudi na pomen medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja. Več >>

Prevalje, 16. 5. 2022 od 08.20 do 11.50
V mesecu maju bomo na naši šoli skupaj z učenci 3. triade (9-šolci) izvedli delavnico Socialna omrežja. Delavnica bo potekala v računalniški učilnici. Skupaj z učenci bomo kritično vrednotili pozitivne in negativne plati družabnih omrežij in ugotavljali njihov pomen in vpliv na sodobno družbo. Na delavnico bomo povabili tudi zainteresirane starše ali stare starše. Več >>