Izvajalci prireditev TVU 2022

PŠ ŠTANJEL

Štanjel 75, 6222 Štanjel
Telefon: 057690156
E-naslov: os.komen@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-komen.si/
Kontaktna oseba

Mihaela Bernetič Perhavec
E-naslov: mihaela.perhavec@gmail.com


 

PRIREDITVE

Štanjel, 10. 5. 2022 od 14.30 do 15.30
Glasbena delavnica je namenjena učencem, ki jih zanima glasba in bi se radi naučili novih znanj in spoznali različna glasbila. Učencem bodo predstavljene teoretične značilnosti posameznih glasbil. Po vsebinskem opisu posameznega glasbila ga bodo tudi praktično preizkusili. Učenci bodo pridobili nova glasbena znanja različnih instrumentov. V zaključku bodo pridobljeno novo znanje izkazali z notnim zapisom za posamezen instrument. Več >>

Štanjel, 13. 5. 2022 od 14.15 do 15.15
Delavnica je namenjena učencem, ki obiskujejo podaljšano bivanje in pogosto zahajajo v knjižnico. Učenci bodo imeli voden sprehod skozi knjižnico z go. Heidi Vrčon in spoznali bodo značilnosti in delo knjižničarja. Učenci se bodo preizkusili v iskanju knjig preko računalniškega programa Cobiss. V zaključku bodo učenci po prebranem odlomku izbrane knjige nadaljevali zgodbo v obliki slike in zapisa. Pridobili bodo znanje, ki ga bodo lahko uporabili pri samostojnem iskanju primernih knjig tako po vsebini kot po zvrsti. Več >>

Štanjel, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.00
Spletna računalniška delavnica je namenjena tako učencem kot njihovim staršem, ki uporabljajo digitalne naprave. Prikazane bodo značilnosti zasvojenosti z digitalnimi napravami in aplikacijami. Učenci in starši bodo preko izkustvene delavnice dobili nova znanja o preventivnem delu za odgovorno in uravnoteženo uporabo zaslonov in digitalnih vsebin. Predstavljeni bodo tematski sklopi za preprečevanje prekomerne uporabe in zasvojenosti s spletnim vsebinami. Delavnica spodbuja medgeneracijsko sodelovanje otrok in staršev pri uporabi digitalnih naprav. Več >>

Štanjel, 19. 5. 2022 od 17.30 do 18.30
Gre za učno predstavitev, ki je namenjena medvrstniškemu in medgeneracijskemu druženju na šolskem vrtu. Učenci bodo prevzeli vlogo učiteljev in svojim staršem, starim staršem in sovrstnikom predstavili učilnico na prostem in sicer na šolskem vrtu. Staršem bodo pokazali svoje izdelke in izvedli praktične delavnice ter se predstavili s kratkim programom. Več >>

Štanjel, 20. 5. 2022 od 14.30 do 15.30
Delavnica je namenjena učencem in učenkam prve ter druge triade, ki bi radi izvedeli kaj več o šivanju in se sami preizkusili, kako so vešči v tej veščini. Na delavnici bodo spoznali osnove šivanja in krojenja. Učiteljica bo učencem pokazala osnovni šiv, potek in način krojenja. Učenci bodo narisali svak svoj kroj in naredili svoj izdelek iz blaga za zaključek šolskega leta. Učiteljica bo učencem pokazala in predstavila šivalni stroj in različne vrsti niti, ki se jih pri šivanju uporablja. Več >>

Štanjel, 26. 5. 2022 od 14.30 do 15.30
Delavnica je namenjena učencem, ki bi se radi preizkusili v različnih elementih vožnje s kolesom. Težavnost teh bo prilagojena njihovemu pred-znanju in starosti. Učenci se bodo naučili novih pristopov in elementov za razvijanje ravnotežja in koordinacije varne vožnje s kolesom. Spoznali bodo tudi osnove cestnoprometnih predpisov. Učenci bodo svoje teoretično znanje preizkusili preko spletnega kviza, praktično znanje pa na samem poligonu. Več >>