Izvajalci prireditev TVU 2023

Rdeči križ Slovenije - zveza združenj

Mirje 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 040 774 103
Kontaktna oseba

Vanessa Benak Cvijanović
E-naslov: nina.debevec@cene-stupar.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 30. 5. 2023 od 09.00 do 11.00
V Rdečem križu Slovenije si prizadevamo za vključevanje mladih vseh generacij v naše programe in aktivnosti. Ena ključnih aktivnosti našega dela na področju prostovoljstva in dela z mladimi, je namenjena izobrazbi mladih za humanost, preko zabavnih in poučnih pristopov, v sklopu katerih mladi razvijajo svoj čut za empatijo, odgovornost zase in za druge, krepijo vrednote strpnosti, sprejemanja različnosti ter svojo samopodobo. V založbi RKS smo izdali novo zgodbo za naše najmlajše z naslovom Prostovoljec Maks, ki naslavlja pomen medsebojne solidarnosti, sočutja, pozitivne naravnanosti, sprejemanje rasnih, socialno-ekonomskih in drugih raznolikosti, okoljevarstva ter najmlajšim predstavi pomen prostovoljstva in dobrih del tako za posameznika kot vpliv dobrih del na celotno skupnost. Za drugošolce bomo v okviru TVU izvedli interaktivno delavnico, ki temelji na sodelovalnem in izkustvenem načinu dela s sovrstniki, predvsem pa najmlajšim omogoča krepitev njihovih socialnih in čustvenih veščin. Več >>

Ljubljana, 12. 6. 2023 od 10.00 do 13.30
Znanja in veščine prve pomoči morajo biti dostopna vsakomur, saj so ta pomemben gradbeni element k zagotavljanju osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti. Tako s skupnimi močmi pomembno prispevamo k uresničevanju Strategije 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč, števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe. Zaradi pomanjkanja pravočasne ali neustrezne prve pomoči vsako leto umre oziroma utrpi zdravstvene posledice na milijone ljudi. Prva pomoč z oživljanjem je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Z namenom opolnomočenja posameznikov ter dviga njihove samozavesti za dajanje prve pomoči je Rdeči križ Slovenije oblikoval krajši program usposabljanja, v obsegu štirih (4) pedagoških ur. Posameznik tako pridobi ključne informacije, ki so pomembne za prepoznavo življenjsko ogrožujočih stanj, ter informacije o izvajanju najnujnejših ukrepov prve pomoči. Rdeči križ Slovenije ima dolgoletno tradicijo podajanja znanj in veščin prve pomoči. V sodelovanju s Strokovnim centrom za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije skrbi za implementacijo novosti v vse ravni usposabljanj s pomočjo licenciranih predavateljev prve pomoči RKS, ki delujejo na 56 RKS – Območnih združenjih. S skupnimi močmi stremimo k zagotavljanju visoko kakovostnih programov usposabljanj, ki posamezniku ponudijo širok spekter znanj in veščin prve pomoči za vsakodnevno uporabo Več >>

Ljubljana, 15. 6. 2023 od 10.00 do 13.30
Znanja in veščine prve pomoči morajo biti dostopna vsakomur, saj so ta pomemben gradbeni element k zagotavljanju osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti. Tako s skupnimi močmi pomembno prispevamo k uresničevanju Strategije 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč, števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe. Zaradi pomanjkanja pravočasne ali neustrezne prve pomoči vsako leto umre oziroma utrpi zdravstvene posledice na milijone ljudi. Prva pomoč z oživljanjem je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Z namenom opolnomočenja posameznikov ter dviga njihove samozavesti za dajanje prve pomoči je Rdeči križ Slovenije oblikoval krajši program usposabljanja, v obsegu štirih (4) pedagoških ur. Posameznik tako pridobi ključne informacije, ki so pomembne za prepoznavo življenjsko ogrožujočih stanj, ter informacije o izvajanju najnujnejših ukrepov prve pomoči. Rdeči križ Slovenije ima dolgoletno tradicijo podajanja znanj in veščin prve pomoči. V sodelovanju s Strokovnim centrom za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije skrbi za implementacijo novosti v vse ravni usposabljanj s pomočjo licenciranih predavateljev prve pomoči RKS, ki delujejo na 56 RKS – Območnih združenjih. S skupnimi močmi stremimo k zagotavljanju visoko kakovostnih programov usposabljanj, ki posamezniku ponudijo širok spekter znanj in veščin prve pomoči za vsakodnevno uporabo Več >>

Skip to content