Izvajalci prireditev TVU 2022

Rdeči križ Slovenije - zveza združenj

Mirje 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 051678052
Kontaktna oseba

Tina Spasič
E-naslov: nina.debevec@cene-stupar.si


 

PRIREDITVE

, 9. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Vsako leto zaradi pomanjkanja pravočasne pomoči ali neustrezne prve pomoči umre na milijone ljudi ali pa pride do zapletov zaradi poškodb. Prva pomoč, vključno z oživljanjem, je ključno dejanje za učinkovito in hitro odpravljanje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Z namenom opolnomočenja posameznikov ter dviga njihove samozavesti za dajanje prve pomoči je Rdeči križ Slovenije oblikoval krajši program usposabljanja, v obsegu štirih (4) pedagoških ur. Posameznik tako pridobi ključne informacije, ki so pomembne za prepoznavo življenjsko ogrožujočih stanj, ter informacije o izvajanju najnujnejših ukrepov prve pomoči, s katerimi lahko, v nekaterih primerih, celo posamezniku rešimo življenje. Rdeči križ Slovenije ima dolgoletno tradicijo podajanja znanj in veščin prve pomoči. V sodelovanju s Strokovnim centrom za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije skrbi za implementacijo novosti v vse ravni usposabljanj s pomočjo licenciranih predavateljev prve pomoči RKS, ki delujejo na 56 RKS – Območnih združenjih. S skupnimi močmi stremimo k zagotavljanju visoko kakovostnih programov usposabljanj, ki posamezniku ponudijo širok spekter znanj in veščin prve pomoči za vsakodnevno uporabo. Več >>

, 12. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Predstavitvena delavnica, v trajanju dveh šolskih ur, je prikaz primera vseživljenjskega učenja za aktivno in zdravo staranje, ki je pogoj človeškega dostojanstva in boljše kakovosti življenja. Delavnica je usmerjena v skrb za ohranjanje in razvoj emocionalne, socialne in duhovne inteligence skozi poezijo. Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj (RKS) v okviru dekade zdravega staranja (2020-2030) izvaja program »Aktivno in zdravo staranje«, ki sta ga v sodelovanju pripravili Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Program je zasnovan na celostnem in vseživljenjskem pristopu k razumevanju in krepitvi zdravja ter na filozofiji in praksi javnega zdravja, v okviru katerega so za zdravje odgovorni vsi sektorji družbe, vključno z nevladnimi, humanitarnimi organizacijami. Utemeljen je na teoriji vedenjskih sprememb in usmerjen v preprečevanje današnjih temeljnih nenalezljivih kroničnih bolezni: diabetes, srčno-žilne bolezni, kronične respiratorne bolezni, različne oblike raka. Izvajalci programa so prostovoljke in prostovoljci RKS v okviru mreže 56 območnih združenj po Sloveniji, ki svoje kompetence za delo s starejšimi ljudmi pridobivajo v okviru posebnih usposabljanj. Predstavitvena delavnica je primerna za vse izvajalce in uporabnike programov vseživljenjskega učenja. Več >>