Izvajalci prireditev TVU 2024

Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 041957198
Kontaktna oseba

Mojca Sikošek
E-naslov: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si


 

PRIREDITVE

, 10. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Na webinarju boste spoznali: • kaj vsebuje prijavna dokumentacija, • vsebino, elemente, oblike življenjepisa, • lastnosti dobrega življenjepisa in pogoste napake pri pripravi življenjepisa, • vsebino spremnega pisma, • razliko med ponudbo za delo in prijavo na delovno mesto, • katere so kompetence prihodnosti, • kaj so reference in kako je dobro napisana referenca, • kaj je karierni portfolio in kako si ga pripravimo. Po webinarju boste pripravili svojo prijavno dokumentacijo. V naslednjih dneh boste povabljeni na individualni pogovor (na daljavo, v videokonferenčnem sistemu Big Blue Buton), kjer vam bomo individualno svetovali še glede priprave/dopolnitve vaše prijavne dokumentacije. Storitev je brezplačna. Predhodne prijave na mateja.vurnik@cdi-univerzum.si Več >>

, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se lažje spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih. Na delavnici bomo: predstavili celotni spletni vprašalnik SVOS, ter ga rešili. Po delavnici (v naslednjih dneh) boste vabljeni na individualni pogovor, kjer bomo skupaj poiskali možnosti za razvoj. Za utrjevanje spretnosti je vedno pravi čas, saj spretnosti razvijamo vse življenje! Izvedba individualno po dogovoru Več >>

, 14. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Ljudje želimo v poklicu najti globlji smisel in pomen. Kariera je proces, ki sestoji iz vseh izkušenj osebe na področju izobraževanja, usposabljanja, dela v različnih podjetjih, sprememb na poklicnem področju. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo spremembe na izobraževalnem in/ali zaposlitvenem področju. Prijave na mojca.sikosek@cdi-univerzum.si Več >>

, 20. 5. 2024 od 17.00 do 20.00
Kako napisati določenemu naslovniku oblikovno in vsebinsko primeren poslovni dopis (prošnjo, prijavo, vabilo, pooblastilo, izjavo, ponudbo …), kako se pripraviti in voditi poslovni sestanek, poslovni razgovor, poslovno predstavitev. Križemkražem po slovenskem pravopisu. Najpogostejše pravopisne in oblikoslovne napake. Jezikovni priročniki so le en klik od nas. Potrebna je predhodna prijava na damjana.osterc@cdi-univerzum.si Več >>

, 21. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Vrednotenje znanja je namenjeno vsem kandidatom, ki želite pridobiti povratno informacijo, ali imate dovolj znanja za pristop k izpitu iz znanja slovenščine na vstopni (A1) ali osnovni ravni (A2-B1). Predhodna prijava ni potrebna. Več >>

, 21. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Ko se učimo, možgani ne shranjujejo le podatkov in zamisli, ampak nenehno spletajo mreže, povezujejo, ustvarjajo pomene, iščejo smisel. Da bi določeno snov res obvladali, potrebujemo aktivne oblike učenja. Na delavnici bomo prehodili vse uspešne korake od motivacije za učenje, spreminjanja prepričanj, ki ovirajo učenje do načrtovanja, postavljanja učnih ciljev, od dobre koncentracije, tehnik branja, izdelave dobrih zapiskov, izboljšanja pomnjenja do uspešne priprave na preverjanje znanja. Delavnica je namenjena vsem, ki želite izboljšati učinkovitost učenja. Predhodne prijave na mojca.sikosek@cdi-univerzum.si Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content