Izvajalci prireditev TVU 2023

Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
Telefon: 015131450
Kontaktna oseba

Andrej Jerak
E-naslov: nina.debevec@cene-stupar.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 14. 6. 2023 od 09.00 do 12.00
PDL metoda je celostna izkušnja učenja jezikov. Meje med življenjem in učenjem so izbrisane. Skozi vaje sproščanja se izboljša pomnjenje novih podatkov oz. informacij. Učenje poteka prek ponavljanja in pesmi zaradi boljšega razumevanja jezika, njegove strukture, slovnice, besedišča. Tehniki identifikacije in projekcije jezikovnih prvin izbrišeta občutek tujosti med govorjenjem. Vaje in igra vlog pri različnih nivojih so bazirana na podlagi resničnosti in tiste, ki imajo podlago na domišljiji, dramaturgiji, tekstu in slikah – prek vsega tega se udeleženci lažje poistovetijo sami s sabo, govorijo o sebi, reagirajo scenarijem primerno, najdejo rešitve, lažje oblikujejo želje in mnenja ter jih tako tudi izrazijo. Celotno učenje jezika za to metodo pomeni biti v stalnem gibanju, kjer je vsaka oseba postavljena v center usvajanja novega jezika. Več >>

Skip to content