Izvajalci prireditev TVU 2022

OŠ Hruševec Šentjur

Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur
Telefon: 03 746 37 00
E-naslov: info@hrusevec.si
Spletna stran: https://www.hrusevec.si/
Kontaktna oseba

Nadja Fidler Kovačič
E-naslov: nadja.fidler@hrusevec.si


 

PRIREDITVE

Hruševec, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.30 do 12.10
Otrokom vpeljemo čim več gibalnih odmorov na prostem in tudi gibalnih minutk med poukom kadar pade nivo koncentracije pri otrocih. Med gibalnimi odmori na igrišču se razvedrijo, razgibajo, družijo, urijo socialne veščine. S tem pa tudi lažje sledijo nadalje pri pouku. Gibalne minutke se uvedejo kar med poukom, ko opazimo, da otroci potrebujejo gibanje. Ob mizi, v učilnici izvedejo gibalne vaje stoje, sede, lahko tudi zaplešejo,.. In nato lahko ponovno nadaljujejo sledenju pri pouku. Več >>

Hruševec, 16. 5. 2022 od 07.40 do 12.00
Z otroci pričnemo jutro s pogovorom, motivacijo o prijateljstvu. To bo tudi vodilna tema pravljičnega dne. Nato beremo in poslušamo pravljico Mojca Pokrajculja na udobnih blazinah. Vmes se posladkamo s piškoti in čajem. Nato po poslušanju sledi pogovor o zgodbici. Dopoldan se nadaljuje z delavnicami na temo Mojce Pokrajculje. Otroci izdelujejo lonček ("piskrček"), ki ga je Mojca podelila z živalmi ter lutke živali iz papirja na leseni paličici. Po izdelavi lončka in lutk otroci zgodbico dramatizirajo v manjših skupinah. Ena skupina igra zgodbico, druga gleda in obratno. Ob koncu odidemo v šolsko knjižnico, vsak si izposodi knjigo za branje doma. Več >>

Hruševec, 23. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Z učenci obiščemo muzej južne železnice v Šentjurju. Tam nam predstavijo zgodovino in razvoj južne železnice, vlakov, prometa. Otroci si bodo ogledali fotografije, stare predmete, pripomočke pri razvoju železniškega prometa. Delo prometnika, blagajnika. Opazujejo in razlikujejo železnico v preteklosti in sedaj. Po obisku muzeja ustvarjajo v delavnicah v šoli na temo železniški promet. V razredu pripravimo razstavo na to temo. Več >>

Hruševec, 30. 5. 2022–3. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Otroci se čim več gibajo, učijo in ustvarjajo v naravi. Pouk in odmori se izvajajo kolikor je mogoče na igrišču in na bližnjem travniku in gozdu. Pri slovenskem jeziku branje v naravi, pri matematiki računanje z naravnimi materiali, oblikovanje vzorcev, zaporedij, telesa, liki,... Pri likovni umetnosti slikanje, risanje v naravi, mandale iz naravnih materialov, pri spoznavanju okolja opazovanje narave, sprememb v naravi, hranjenje živali, sestavljanje drevesnih hišk iz vej,... pri športu hoja v hrib, tek, zadevanje cilja v gozdu, hoja po deblih, vaje ravnotežja, preskakovanje ovir, igra skrivalnic,... Več >>

Hruševec, 6. 6. 2022 od 07.40 do 12.00
Otroci iz recikliranih materialov izdelujejo glasbene ropotulje. Izdelujejo samostojno in s pomočjo drug drugega v dvojicah. S tem urijo fino motoriko. Ko je glasbilo (ropotulja) končana otroci pojejo in petje spremljajo z ropotuljami. Poslušajo glasbo in jo spremljajo z ropotuljami. Ustvarjajo svoje pesmi in spremljave z glasbili. Glasbila tudi uporabljajo pri različnih dramatizacijah pravljic in glasbeni umetnosti. Otroci preživijo ustvarjalno glasbeno dopoldne. Več >>