Izvajalci prireditev TVU 2023

Slovensko društvo Hospic

Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 44 493
Kontaktna oseba

Jasna Zorec
E-naslov: velenje@hospic.si


 

PRIREDITVE

Velenje, 15. 6. 2023 od 10.00 do 11.00
Slovensko društvo Hospic izvaja štiri med seboj povezane programe: spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev ( te tudi v času žalovanja); detabuizacija smrti, program žalovanja ( za vse prebivalce) ter program prostovoljstva. Program detabuizacije poskuša vplivati na drugačen način razmišljanja o življenju, bolezni, smrti in žalovanju. S spremembo vrednot ( smrt naj zopet postane naraven zaključek v življenju posameznika) želi zmanjševati strah pred umirjanjem in smrtjo. Udeležence predavanja želi spomniti na pomen dobrih odnosov, cenjenja življenja in informirati o možnih oblikah pomoči za čas, ko se znajdemo v težkem življenjskem obdobju. CILJI: - splošno javnost seznaniti o brezplačnih programih Slovenskega društva Hospic, ki lahko bistveno razbremenijo uporabnike v težjih življenjskih obdobjih, - prikazati umeščenost Hospic programa v obstoječ sistem zdravstva in socialnega varstva, - predstaviti pomen kakovostnega življenja in možnih oblik pomoči, ki so uporabnikom na voljo v zadnjem življenjskem obdobju, - opozoriti na pomen medgeneracijskega sodelovanja in vzpodbujanja k razvoju sočutne družbe in skupnosti, - privabiti potencialne prostovoljce različnih starostnih skupin, ki bi lahko v lokalnem okolju podpirali uporabnike in posredno vplivali tudi na razvoj paliativne-hospic oskrbe na nacionalnem nivoju, - izvesti kratko izkustveno delavnico, - privabiti mlade, saj je društvo program Detabuizacija razvilo do te mere, da omogoča kreativen razvoj mladih na različnih področjih (mediji, kultura, šport….). Več >>

Skip to content