Izvajalci prireditev TVU 2022

Luka Dakskobler

Ulica Juleta Gabrovščka 30, 4000 Kranj
Telefon: 041 366 706
E-naslov: agnes.tomazincic@lung.si
Kontaktna oseba

Agnes Tomažinčič
E-naslov: agnes.tomazincic@lung.si


 

PRIREDITVE

Nova Gorica, 31. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Priznani slovenski fotograf Luka Dakskobler bo razstavljal in predstavil svoje delo Bolezen časa skozi film. Vsebina filma: Kako sta dve najbolj pereči temi v Sloveniji, ki trajata že skoraj dve leti, povezani? Film govori o kombinaciji dveh tekočih projektov dokumentiranja družbene in politične dinamike sedanjega časa, mentalnega boja ali bega v času koronavirusa in pa njegove politične zlorabe, vzpona samoizolacije in avtoritarne, vedno bolj restriktivne družbene ureditve. Izolacija in svoboda (ali kratenje le-te in človeški boj zanjo) v odnosu druga do druge. Sestavljena je iz diptihov, soočanja ene teme z drugo oz. povezovanja fotografij iz obeh projektov s podobnostmi, nasprotji itd., a vedno z razliko v predznaku. Več >>