Izvajalci prireditev TVU 2022

Humanitas

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 03 43
Spletna stran: https://www.humanitas.si/
Kontaktna oseba

Veronika Vižintin
E-naslov: vizintin.veronika@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 12. 5. 2022 od 17.30 do 19.30
Dogodek je predstavitev, namenjena senzibilizaciji udeležencev in udeleženk na temo podnebnih migracij in podnebnih sprememb, kar bomo dosegli skozi predstavitev nekaterih projektnih rezultatov projekta Climate of Change in seznanjanju udeležencev in udeleženk s podnebnimi spremembami in okoljsko pravičnostjo v Palestini. V prvem delu dogodka bomo predstavili Hišo svetov s poudarkom na kotičku Okolje priporoča, ki ga ureja gibanje Mladi za podnebno pravičnost, prav tako pa bomo predstavili povzetek raziskave iz projekta Climate of Change. K podpisom za peticijo bomo povabili udeležence na samem dogodku, poleg tega pa tudi v času odprtja Info-točke Hiše svetov dvakrat tedensko (ob torkih in četrtkih med deseto in dvanajsto uro). Osrednji del dogodka bo namenjen raziskovanju povezave med globalnimi (in lokalnimi) vplivi podnebnih sprememb ter prebivalstvom na specifičnem geografskem območju, v Palestini. Dogodek bo povezovala Veronika Vižintin iz Društva Humanitas, predavala pa bo Palestinska arhitektka in študentka urbanizma v Ljubljani Anwar Samara, ki bo tekom dogodka naslovila različne perspektive podnebnih sprememb v Palestini: - podnebne spremembe kot izziv za Palestince in Palestinke na Zahodnem bregu in v Gazi; - lokalne prakse, ki povzročajo degradacijo okolja in krepijo negativne učinke podnebnih sprememb na lokalni ravni; - Izraelske okupacijske prakse, ki povečujejo negativne učinke podnebnih sprememb na lokalni ravni; - Učinke podnebnih sprememb v vsakdanjem življenju tamkajšnjih prebivalcev in posledice, ki nastopijo zaradi teh pojavov, ter možna prihodnja tveganja, če bodo ti škodljivi faktorji še naprej eksponentno naraščali; - zgodbe iz resničnih življenj. Več >>

Ljubljana, 14. 5. 2022 od 13.00 do 14.30
Na t.i. Pravičnem pikniku, ki ga že tradicionalno obeležujemo na dan pravične trgovine, bomo na ljubljanski Špici izvedli delavnico globalnega učenja za obiskovalce in obiskovalke piknika, torej za staro in mlado, ne glede na starost. Izvedli bomo eno najpopularnejših delavnic društva Humanitas - En svet, ki zelo nazorno prikaže, da predstave, ki jih imamo o svetu, oblikujemo na podlagi informacij, ki so nam dostopne. Tudi uporaba različnih zemljevidov oz. projekcij sveta vpliva na dojemanje sveta okoli nas. Problematično pa je, če ves čas uporabljamo le en zemljevid in hkrati ne pomislimo na to, da prikazuje le del širše slike. Delavnica bo obiskovalce_ke spodbudila k raziskovanju, kako velike so dejansko celine in koliko ljudi živi na kateri izmed njih ter koliko bogastva je v rokah peščice najbogatejših. Velike številke, ki si jih je običajno težko predstavljati, postanejo bolj razumljive, predstave o razlikah med posameznimi deli sveta pa bolj nazorne. Hkrati bomo skozi prizmo podnebnih sprememb vizualno predstavili tudi t.i. podnebne hot-spots in smeri trendov podnebnih migracij, ki že potekajo ali bodo še intenzivneje potekale v prihodnosti. Ob tem se bomo pogovorili še o trenutni izjemno nepravični razporeditvi globalne solidarnosti za ljudi na begu - koliko razseljenih ljudi gosti globalni sever in koliko globalni jug... Več >>