Izvajalci prireditev TVU 2022

Hiša poguma, Klaudia Urbančič s.p.

Ulica Hermana Potočnika 9, Ljubljana, 1000 Ljublja, 1534 Ljubljana
Telefon: 041 826 188
E-naslov: urbancickl@gmail.com
Spletna stran: http://https://www.hisapoguma.si/
Kontaktna oseba

Klaudia Urbančič
E-naslov: urbancickl@gmail.com


 

PRIREDITVE

Koper, 2. 6. 2022 od 17.00 do 18.00
Mladi so drugačni, v gibanju in zdravi. Sproščenost otrok in mladostnikov ohranja zdravje in odganja bolezen. Otroci samodejno poiščejo načine gibanja in sproščanja takrat, ko so napeti, doživljajo strah in tesnobnost. V sebi imamo naravne načine za sprostitev odvečne energije, ki pa jih s staranjem opustimo. Vaje za sproščanje napetosti in stresa so eden od teh načinov. Več >>

Koper, 6. 6. 2022 od 17.00 do 18.00
Zdravje in bolezen – obe izkušnji sta del življenja in priložnost za učenje. Včasih se šele ob nezdravju zavemo svoje celovitosti in razvijemo sposobnosti, ki jih sicer ne bi. K okrevanju pomaga želja po življenju, dopustitev pomoči drugih in počitek. Nekatere načine za sproščanje imamo vrojene v sebi in jih z vajam za sproščanje stresa lahko ponovno obudimo. Več >>