Izvajalci prireditev TVU 2023

Društvo za strpne odnose Eksena

Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur
Telefon: 070819552
Spletna stran: http://www.drustvo-eksena.si
Kontaktna oseba

Pascale Emily Pečnik
E-naslov: pascale.pecnik@drustvo-eksena.si


 

PRIREDITVE

Šentjur, 27. 5. 2023 od 14.00 do 16.00
Skozi delavnico “Otrokove pravice in odgovornosti” bomo otrokom predstavili otrokove pravice. Po predstavitvi bodo imeli otroci možnost izraziti svoje mnenje kje in kako se otrokove pravice upoštevajo skozi debatno okroglo mizo. Vsak udeleženec bo imel možnost predstaviti svoj primer v praksi na temo otrokovih pravic. Vzporedno z okroglo mizo bo nastajal plakat oz. tabelski zapis, kamor bomo zapisovali otrokove pravice. Iz nastalega zapisa bomo nato črpali informacijo o otrokovih odgovornostih in se o njih pogovorili. Otroci bodo imeli nato v delavnici možnost obiska treh kotičkov in sicer: ustvarjanje na temo otrokovih pravic in odgovornosti, igra v hišici na temo otrokove pravice doma in igra na temo otrokove odgovornosti doma. Tako bodo otroci in mladostniki skozi praktične primere usvojili otrokove pravice in odgovornosti s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju. Skozi to bodo ozavestili tudi, kaj je tisto, kar v življenju nujno potrebujemo in čemu se lahko odpovemo v prid narave in okolja. Metode dela, ki jih bomo uporabljali na delavnici so: metoda razlage, metoda razgovora in diskusije, metoda risanja in pisanja, metoda igre vlog, metoda demonstracije. Delavnica bo trajala skupno dve uri v soboto, 27. 5. 2023 od 14.00 - 16.00 ure. Starostna struktura udeležencev bo med 4-13 let. Več >>

Šentjur, 28. 5. 2023 od 14.00 do 16.00
Skozi delavnico » Varujmo naš planet« bomo otroke ozaveščali o problematiki podnebnih sprememb, samooskrbe in varovanja okolja. Otroci in mladostniki bodo spoznavali pojem podnebne spremembe, trajnostni razvoj, samooskrba, sprememba vremena in vremenski pojavi, ki nastanejo zaradi podnebnih sprememb. Skozi delavnico bodo spodbujeni k razmišljanju o tem, kako lahko sami prispevajo k varovanju našega planeta. Praktični del delavnice bo potekal skupinsko. Skupaj bomo iskali možnosti in rešitve kaj lahko mi, kot posamezniki, prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja in vsaka skupina bo izdelala plakat svojih idej k reševanju problematike varovanja okolja. Spodbujeni bodo k razmišljanju o trajnostnemu razvoju in kaj v svojem življenju nadomestijo z drugačno obliko oz. dobrinami, ki so trajnostne in posledično vplivajo na zmanjševanje ogljičnega odtisa. Delavnica daje otrokom možnost, da tudi sami razvijajo spoštljiv odnos do narave in razmišljajo o tem, kaj lahko sami naredijo, da ohranijo našo naravo čisto in lepo. Pri delu bomo uporabili različne metode dela kot so: metodo razlage, metodo pogovora, dialoga, metodo viharjenje možganov, metodo spodbujanja, metodo reševanja problemov in metodo igre. Delavnica bo trajala skupno dve uri v nedeljo, 28. 5. 2023 od 14.00 - 16.00 ure. Starostna struktura udeležencev bo med 4-13 let. Več >>

Šentjur, 3. 6. 2023 od 14.00 do 16.00
Skozi delavnico »Eko raziskovalci« bomo otroke in mladostnike ozaveščali o problematiki odpadkov, o ločevanju odpadkov v različne zabojnike, o nevarnih odpadkih in tudi o recikliranju in ponovni uporabi odpadkov. Sabo na delavnico bodo udeleženci prinesli različne vrste kartonskih in plastičnih embalaž. Iz njih bodo izdelali ponovno uporabne izdelke, ki jih bodo uporabljali v svojem domu. Pri ponovni uporabi odpadnih embalaž bomo uporabljali različne tehnike, npr. kaširanje. Vsak udeleženec bo izdelal izdelek - škatlice za shranjevanje različnih predmetov. V delavnici bodo ozaveščali tudi katere odpadke bi lahko doma ponovno uporabljali in jim dodelili drugačno vlogo. Spoznavali se bodo tudi z znaki za nevarne snovi in si pogledali interaktivno učno vsebino na temo nevarni odpadki. Otroci bodo osvežili tudi način ločevanja odpadkov v praksi. V delavnici bomo uporabili različne metode dela kot so: metodo razlage, metodo igre, metodo pogovora, dialoga, metodo viharjenje možganov, metodo reševanja problemov, metodo demonstracije in metodo ustvarjanja. Delavnica bo trajala skupno dve uri v soboto, 3. 6. 2023 od 14.00 - 16.00 ure. Starostna struktura udeležencev bo med 4-13 let. Več >>

Skip to content