Izvajalci prireditev TVU 2022

Društvo oglarjev Slovenije

Dole pri Litiji 8a, 1273 Dole pri Litiji
Telefon: 051 695 180
Kontaktna oseba

Jože Prah
E-naslov: joze.prah@amis.net


 

PRIREDITVE

Počakovo, 24. 5. 2022 od 14.15 do 15.00
Predstavniki Društva oglarjev Slovenije bodo na dogodku spregovorili o gospodarskem in družbenem pomenu kuhanja domačega oglja. Oglarjenje je simbol tradicije in bogatega kulturnega izročila krajev v zaledju Radeč in Litije. Predstavljena bo tradicionalna izdelava oglarske kope ter napredek v gozdarski tehnologiji in na področju razvoja orodij, ki sta vsekakor olajšala postopke kuhanja oglja. Spregovorili bomo o najboljših vrstah lesa za kuhanje oglja, kakšne so nevarnosti oziroma izzivi pri izdelavi kope oziroma kuhanju oglja, kateri letni čas je najprimernejši za te postopke ipd. Posebna pozornost bo namenjena družbenemu vidiku oglarjenja v kontekstu medgeneracijskega prenosa znanj ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine. Več >>