Izvajalci prireditev TVU 2022

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Telefon: 051 695 180
Kontaktna oseba

Jože Prah
E-naslov: joze.prah@amis.net


 

PRIREDITVE

Počakovo, 24. 5. 2022 od 11.45 do 12.45
Slovensko gozdarstvo temelji na sonaravnih načelih gospodarjenja z gozdovi, ki posnemajo procese v naravi, pri čemer se opira na načela trajnosti in večnamenskosti. Uspešnost uporabe teh načel se zrcali v ohranjenosti in vitalnosti slovenskih gozdov. Strokovnjaki z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire z Biotehniške fakultete bodo izvedli predavanje, katere rdeča nit bo sodobna nega gozda. Slednja je namreč osnovno orodje gozdarja in lastnika gozda, njen namen pa je načrtno usmerjati razvoj gozdov. Nega spremlja rast in razvoj prav vsakega gozdnega sestoja, ki ga želimo vzgojiti v kakovosten, zdrav, stabilen in donosen gozd. Temelji na pospeševanju ugodnih dejavnikov v razvoju gozda ter na zaviranju neugodnih dejavnikov in stremi k čim višji stopnji naravne samodejnosti. Na dogodku želimo izpostaviti, da je nega gozda svojevrstna naložba, ki vsestransko raste. Z njo krepimo raznovrstno stabilnost gozda, večamo kakovost lesne mase in vrednost gozda ter krepimo tudi druge splošno koristne vloge gozda. Z nego gozda načrtno, nenasilno in racionalno usmerjamo razvoj gozda proti dolgoročnim gozdnogojitvenim ciljem. Nega gozda je obenem tudi eden izmed odgovorov na boj proti podnebnim spremembam. Več >>