Izvajalci prireditev TVU 2024

Izobraževalne storitve, Kristina Brumat s. p.

Na klančku 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 031570121
Kontaktna oseba

Kristina Brumat
E-naslov: kristinabrumat@yahoo.com


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 14. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
Delavnica je namenjena udeležencem jezikovnega tečaja angleščine na začetni stopnji. Skozi bralno in slušno razumevanje spoznajo izraze za osebne podatke na dokumentih, vizah in v nastanitvah. Seznanijo se z vprašanji, ki se nanašajo na dajanje osebnih podatkov. Na koncu v pisni obliki izpolnijo obrazec ter v govorni obliki odigrajo vlogi spraševanja po in dajanja osebnih podatkov. Več >>

Ljubljana, 14. 5. 2024 od 10.45 do 12.15
Delavnica je namenjena udeležencem jezikovnega tečaja angleščine. Skozi bralno in slušno razumevanje spoznajo izraze za posebnosti drugih kultur. Seznanijo se z vprašanji, ki se nanašajo na potovanja in izkušnje v drugih deželah. Na koncu v govorni obliki odigrajo vlogi spraševanja po izkušnjah in posebnostih in dajanja odgovorov in pojasnjevanja izkušenj. Več >>

Ljubljana, 14. 5. 2024 od 12.30 do 14.00
Delavnica je namenjena udeležencem jezikovnega tečaja angleščine. Skozi bralno in slušno razumevanje spoznajo izraze za pozdravljanje, spoznavanje, predstavljanje ljudi v angleščini Seznanijo se z vprašanji, ki jih lahko uporabijo za klepet z novimi znanci. Na koncu v govorni obliki odigrajo razne vloge spoznavanja, predstavljanja in poslavljanja v raznih situacijah. Več >>

Ljubljana, 16. 5. 2024 od 14.30 do 16.45
Delavnica je namenjena udeležencem tečaja angleščine na B1 ravni. Seznanijo se s primernimi vljudnostnimi izrazi za različne stopnje formalnosti in registra. Z bralnim in slušnim razumevanjem utrdijo izrazoslovje in primeren register, nato pa skozi igre vlog v govoru uporabijo pridobljeno znanj v različnih situacijah sprejemanja gostov. Več >>

Ljubljana, 20. 5. 2024 od 08.30 do 10.55
Delavnica je namenjena mladim v programu osnovna šola za odrasle pri pouku angleščine. Z bralnim in slušnim razumevanjem se seznanijo z varno uporabo spleta ter z izrazoslovjem na to tematiko. Izdelajo plakat, kjer uporabijo izrazoslovje in nasvete za varno in praktično rabo spleta ter ga nato govorno predstavijo v skupini. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content