Izvajalci prireditev TVU 2023

Osnovna šola Bojana Ilicha

Mladinska ulica 13, 2000 Maribor
Telefon: 051 688 413
E-naslov: petra.rajsp@osbi.si
Spletna stran: https://www.osbi.si/
Kontaktna oseba

Anja Senekovič Korat
E-naslov: anja.senekovic.korat@azm-lu.si


 

PRIREDITVE

Maribor, 15. 5. 2023 od 08.00 do 14.00
Namen delavnice: - razvijanje pozitivnih osebnih in medosebnih odnosov, strpnosti; - vključenost oz. inkluzija učencev s PP- razvijanje inkluzivnega učnega okolja; - pogovor o drugačnosti, sprejetosti; - učenje o posebnih potrebah otrok z disleksijo ter prilagoditev, ki jih potrebujejo. Več >>

Maribor, 16. 5. 2023 od 17.00 do 18.30
Predstavljeni bodo: - različni igrivi načini razvijanja in izboljšanja bralne spretnosti ob uporabi konkretnih materialov, didaktičnih pripomočkov; - kako prepoznati težave pri branju otroka in - kako odpravljati težave z branjem: vedenjsko kognitivna metoda branja. Več >>

Maribor, 19. 5. 2023 od 08.00 do 14.00
Namen delavnice je učenje o: - odgovornem sprejemanju odločitev; - odgovornem in neodgovornem vedenju in - posledicah vedenja (kratkoročnih in dolgoročnih). Več >>

Maribor, 26. 5. 2023 od 08.00 do 14.00
Namen delavnice je: - razvijanje socialnih spretnosti in - krepitev pozitivnih medosebnih odnosov, pozitivne razredne klime. Več >>

Maribor, 29. 5. 2023 od 08.00 do 14.00
Namen ure je: - predstaviti življenje in delo Alme Karlin; - branje odlomkov iz njenih del; - ogled pripravljene razstave fotografij, knjig in drugih virov. Več >>

Maribor, 13. 6. 2023 od 08.00 do 14.00
Namen delavnice je: - razvijanje pozitivnih osebnih in medosebnih odnosov, strpnosti; - vključenost oz. inkluzija učencev s PP- razvijanje inkluzivnega učnega okolja; - učenje o slepoti in slabovidnosti, spoznavanje posebnih potreb slepih in slabovidnih učencev ter prilagoditev, ki jih potrebujejo in - ogled pripomočkov. Več >>

Maribor, 15. 6. 2023 od 08.00 do 14.00
Namen delavnice je: - razvijanje pozitivnih osebnih in medosebnih odnosov, strpnosti; - vključenost oz. inkluzija učencev s PP- razvijanje inkluzivnega učnega okolja; - učenje o različnih posebnih potrebah učencev oz. ljudi po svetu, vzroki za to, - uspešni ljudje s PP; - razredni plakat- kaj bomo naredili, da se bomo vsi v razredu dobro počutili Več >>

Skip to content