Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Zagradec

Zagradec 33, 1303 Zagradec
Telefon: 030 478 666
Spletna stran: https://
Kontaktna oseba

Marjanca Tomažin
E-naslov: marjanca.tomazin@os-zagradec.si


 

PRIREDITVE

Zagradec, 14. 5. 2024–21. 5. 2024 od 12.30 do 13.00
Opis: Učenci, ki imajo znanja in spretnosti na določenem področju (npr. sestavljanje rubikove kocke, »igričarska« angleščina, osnove minecrafta, osnove igranja Yugioh kart, učijo na medvrstniških delavnicah druge učence. Prijave se zbirajo v šolski knjižnici od 10. 5. 2024 dalje. 1. Delavnica: Prvi koraki v sestavljanju RUBIKOVE kocke 3x3 Trajanje: 2 x po 30 minut v torek, 14. 5. 2024 od 12.30 do 13.00 in v torek, 21. 5. 2024 od 12.30 do 13.00. Vodi: Ambrož Zaletelj, 6. a razred. Prijavijo se lahko učenci iz 4. in 5. razreda. 2. Druge delavnice po izboru učencev (zbiranje prijav na šolskem predvajalniku). Več >>

Zagradec, 20. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Delavnica medosebni odnosi se bo izvedla z osmošolci. Delavnico bo izvedla pedagoginja. Delavnica bo vključevala socialno igro za uvodno motivacijo, nato pa se bo pogovor razvijal na podlagi praktične izkušnje o medosebnih odnosih. Cilj delavnice je, da se učenci med seboj povežejo, da na podlagi praktične izkušnje prepoznajo skupne lastnosti in nato razmišljajo o strpnem, empatičnem in spoštljivem vedenju do sebe in drugih. Delavnico bomo izvedli z osmošolci, ker smo zaznali, da imajo težave z vzpostavljanjem odnosov med sošolci. V okviru tega bodo učenci seznanjeni, da se celo življenje učimo in razvijamo na podlagi izkušenj in drugih virov. Delavnico pa lahko vzamejo kot preventivni vir za razvijanje dobrih medosebnih odnosov. Več >>

Zagradec, 20. 5. 2024–17. 6. 2024 od 12.40 do 13.10
1. stopnja: POMOČ V STOPNJI C Trajanje: 2 x po 30 minut ob ponedeljkih in četrtkih, 12.40 do 13.10. Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (do 6 v eni skupini) v 30 minutni delavnici spoznajo POSTAVITEV gradiv v stopnji C. S praktičnimi vajami se urijo v iskanju in pospravljanju gradiv. V drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 1. 2. stopnja: POMOČ V STOPNJI P, M in S1, S2 in S3. Pogoj: Opravljena stopnja Mladi knjižničar 1 Trajanje: 2 x po 30 minut Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (do 6 v eni skupini) v 30 minutni delavnici osvežijo znanja o ABECEDNI POSTAVITVI gradiv v stopnjah P in M ter UDK postavitev pri poučnih knjigah (S1, S2 in S3). S praktičnimi vajami se urijo v iskanju in pospravljanju gradiv. V drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 2. 3. stopnja: UPORABA COBISSa na računalnikih v šolski knjižnici Pogoj: opravljena stopnja Mladi knjižničar 2 Trajanje: 2 x po 30 minut ob ponedeljkih in četrtkih, 13.10 do 13.40. Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (od 2 do 4 v eni skupini) v 30 minutni delavnici. Spoznajo osnove dela v programu COBISS, predvsem iskanje gradiv v katalogu šolske knjižnice (OSZAG) in katalogu splošne knjižnice (SIKGRS). Naučijo se poiskaV drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 3. Več >>

Zagradec, 23. 5. 2024 od 09.05 do 11.30
Predšolski otroci iz vrtca obiščejo šolo. Ogledajo si prostore šole, sploh učilnice, ki so bolj specifične (računalniška učilnica, učilnica za kemijo, učilnica za tehniko in tehnologijo,…). Nato otroci za kratek čas vstopijo tudi v posamezne učilnice, kjer poteka pouk, zato, da dobijo vpogled kaj učenci delajo v šoli. V telovadnico bodo otroci telovadili skupaj z učenci 8. razreda. Na koncu dogodka sledi še skupna igra s prvošolci. V okviru tega dogodka gre za to, da bodoči prvošolci prvič spoznajo šolske prostore, dobijo vpogled v sam pouk in jih na ta način motiviramo, da se bodo čez počitnice pripravili na šolo in uskladili svoja pričakovanja s tem kar so v šoli zaznali. Več >>

Zagradec, 27. 5. 2024 od 12.00 do 13.00
Delavnica soočimo se s strahom se bo izvedla za učence razredne stopnje na matični šoli in na Podružnični šoli Krka in Ambrus. Na delavnico se morajo učenci prijaviti. Delavnica bo trajala 45 minut. Učenci se bodo na delavnici najprej povezali preko socialne igre, nato bo vsak predstavil svoj strah. Učencem bom predstavila dve tehniki za odpravo strahu. Z učencem, ki se bo prostovoljno javil, bom najprej vodila skozi obe tehniki odprave strahu. Po vsaki tehniki bo učenec predstavil svoje počutje. Nato bodo učenci v dvojicah ponovili vsako tehniko za odpravo strahu, zaradi katerega so se prijavili na delavnico. Na koncu sledi analiza delavnice skozi pogovor. Cilj delavnice je, da učenci spoznajo različna čustva, spoznajo pozitivne in negativne vidike čustev. Cilj je tudi, da spoznajo in se naučijo dve tehniki za odpravo strahu. Več >>

Zagradec, 30. 5. 2024 od 13.30 do 15.00
Delavnico tehnike sproščanja so namenjene vsem zaposlenim v naši instituciji. V delavnico bodo vključeni zainteresirani učitelji, kuharice, čistilke in ostali tehnični kader. Na delavnici tehnike sproščanja bomo spoznali in izkusili trebušno dihanje, progresivnega mišičnega sproščanja in vizualizacijo. Izvajalka delavnice bo psihologinja, ki dela na Centru za krepitev zdravja v ZD Ivančna Gorica. Delavnica se bo izvedla v naravi ob reki Krki, v primeru slabega vremena pa v učilnici matične šole. Zaradi lažje izvedbe je število prijav omejeno, v primeru večjega interesa, se bo delavnica ponovila v drugem terminu. Cilj delavnice je tudi, da zaposleni spoznajo, da se celo življenje učimo. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content