Izvajalci prireditev TVU 2024

Academia Maribor

Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Telefon: 02 228 35 35
E-naslov: info@academia.si
Spletna stran: https://academia.si
Kontaktna oseba

Natalija Žunko
E-naslov: natalija.zunko@academia.si


 

PRIREDITVE

Maribor, 14. 5. 2024–13. 6. 2024 od 10.30 do 14.30
V desetih srečanjih bomo izvedli brezplačno 50-urno računalniško usposabljanje. Vsebine usposabljanja: - Word (osnovna in nadaljevalna raven), - Excel (osnovna in nadaljevalna raven), - Power Point (osnovna in nadaljevalna raven) in - uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav) Več >>

Maribor, 21. 5. 2024 od 14.00 do 15.30
21. maja bomo preko spleta organizirali dogodek z naslovom "Karierni koktajl Academie - okusi svežino priložnosti kariernega razvoja", ki je namenjen predstavnikom podjetij, ki iščejo perspektivne kadre na področju ekonomije, medijske produkcije, računalništva in informatike. Več >>

Maribor, 22. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Osebne predstavitve praktično naravnanih študijskih programov Academie s strani študentov ekonomije, inženirskih ved, računalniških ved in medijske produkcije, možnosti brezplačnega izobraževanja za odrasle za pridobitev digitalnih znanj, delitev promocijskega materiala in izvedba interaktivne igre z zanimivo nagrado. Več >>

Maribor, 22. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Na stojnici Academie boste lahko slišali osebne predstavitve njihovih višješolskih študijskih programov s strani študentov (ekonomija, inženirske vede, računalniške vede, medijska produkcija). Izvedeli boste več o možnosti brezplačnega izobraževanja za odrasle za pridobitev digitalnih znanj, dobili boste lahko promocijsko gradivo in se udeležili interaktivne nagradne igre. Več >>

Maribor, 24. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
Academia, višja strokovna šola, se pridružuje vseslovenskemu projektu Andragoškega centra Slovenije, Dan za kakovost 2024: Skupaj izobražujemo izobraževanje odraslih. Danes, petek, 24. maja 2024, na Academii potekajo notranje presoje za namen zunanje presoje po ISO standardu kakovosti 9001:2015, ki bo potekala prihodnji teden. Notranja presoja je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in njihovega objektivnega vrednotenja, da bi določili obseg, v katerem so izpolnjeni dogovorjeni kriteriji presoje. Academia je prva izobraževalna ustanova v Sloveniji s pridobljenim ISO certifikatom kakovosti. 20 OBLETNICA PODELJEVANJA ZELENEGA ZNAKA KAKOVOSTI POKI Zeleni znak kakovosti Andragoški center Slovenije od leta 2004 podeljuje izobraževalnim organizacijam, ki s samooceno doseganja opredeljenih standardov in priloženimi dokazili izkažejo, da sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Academia je nosilka zelenega znaka kakovosti vse od začetka podeljevanja. Več >>

Maribor, 30. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Na informativnem dnevu vam bodo sodelavci Višje strokovne šole Academia predstavili: - značilnosti študijskih programov Academie, - vpisne pogoje, - potek študija na Academii, - možnosti zaposlitve in napredovanja po dokončanju študija, - možnosti štipendiranja in financiranja študija. Informativni dan je namenjen tistim, ki želijo nadaljevati izobraževanje in se vključiti v 2-letni izredni študij za vaš poklic prihodnosti. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content