Izvajalci prireditev TVU 2024

Maja Strašek s.p., poučevanje

Stopče 22a, 3231 Grobelno
Telefon: 031782945
Spletna stran: https://
Kontaktna oseba

Maja Strašek
E-naslov: maja.strasek@ponikva.si


 

PRIREDITVE

Ponikva, 21. 5. 2024 od 13.15 do 13.45
V okviru plesne gibalnice, ki sem jo izvedla z učenci prvega razreda, smo plesali na pesem "Dobro jutro, življenje". Ta živahna in vesela pesem je bila kot nalašč za to, da smo se prebudili in napolnili z energijo za preostanek dneva. Ples je izjemno pomemben za otrokov razvoj, saj združuje gibanje, glasbo in izražanje čustev. Je odlična oblika sprostitve, ki pomaga otrokom pri premagovanju stresa ter spodbuja kreativnost in domišljijo. Med plesno gibalnico smo se naučili osnovnih plesnih korakov, ki so bili prepleteni z zabavnimi elementi, kar je otrokom omogočilo, da so se sprostili in se izrazili na svoj način. Plesna dejavnost ni le zabavna, temveč tudi koristna za zdravje. Spodbuja telesno aktivnost, izboljšuje ravnotežje in koordinacijo ter krepi mišice. Poleg tega pa ples tudi povezuje – učenci so se med seboj še bolj povezali in krepili prijateljske vezi. Več >>

Ponikva, 22. 5. 2024–29. 5. 2024 od 12.30 do 13.00
Bralne minutke so dragocen del izobraževalnega procesa, ki otrokom omogočajo, da se vsakodnevno potopijo v svet knjig. Pomembno je, da otroke že od malih nog spodbujamo k branju, saj jim to ne le pomaga pri razvoju jezikovnih in komunikacijskih veščin, temveč tudi odpira vrata v domišljijske svetove, ki bogatijo njihovo domišljijo in razumevanje sveta. V šoli so bralne minutke vključene v vsakdanji ali tedenski urnik, da bi otroci razvili redno navado branja. Vsakodnevne kratke seanse branja izboljšujejo njihove sposobnosti razumevanja besedil, bogatijo besedni zaklad in spodbujajo kritično mišljenje. Poleg tega bralne minutke ustvarjajo prostor, kjer otroci lahko delijo svoje misli o prebranem in se učijo drug od drugega. Spodbujanje branja in skupno branje z otroki je naložba v njihovo prihodnost. Z nekaj minutami na dan lahko otrokom pomagamo razviti trajno ljubezen do knjig, ki jim bo koristila vse življenje. Za bralne minutke smo se odločili, ker verjamemo v izjemno moč in koristi rednega branja. Bralne minutke, torej kratki dnevni trenutki, posvečeni branju, so učinkovito orodje za spodbujanje bralne kulture med učenci. Uvedba bralnih minutk v šoli prinaša številne prednosti, tako za učence kot tudi za celoten učni proces. Koristi bralnih minutk so večplastne: Izboljšanje bralnih sposobnosti: Redno branje pomaga učencem izboljšati tekoče branje, hitrost branja in razumevanje besedila. Bolj kot berejo, bolj se razvijajo njihove sposobnosti obdelave in interpretacije prebranega. Bogatenje besednega zaklada: S pomočjo bralnih minutk se učenci srečujejo z novimi besedami in izrazi, kar pomembno prispeva k širjenju njihovega besednega zaklada. Spodbujanje kritičnega mišljenja: Branje različnih besedil spodbuja učence, da razmišljajo, analizirajo in postavljajo vprašanja. Tako se razvijajo njihove sposobnosti kritičnega mišljenja in razumevanja kompleksnejših konceptov. Povečanje motivacije za branje: Kratki, vsakodnevni bralni trenutki učencem pomagajo razviti navado branja in pozitivni odnos do knjig. Vidijo, da je branje lahko prijetno in zanimivo, kar povečuje njihovo motivacijo za branje tudi izven šolskih okvirov. Zmanjševanje stresa: Branje ima pomirjujoč učinek. V času bralnih minutk se učenci lahko sprostijo in umirijo, kar pripomore k boljši koncentraciji in osredotočenosti na nadaljnje šolske aktivnosti. Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti: Bralne minutke učence učijo samostojnosti, saj morajo sami izbrati in prebrati knjigo. Prav tako razvijajo občutek odgovornosti do lastnega učenja in bralne rutine. Uvedba bralnih minutk v šoli je torej premišljena odločitev, ki temelji na želji po celostnem razvoju učencev. S tem programom želimo ustvariti okolje, kjer je branje cenjeno in dostopno vsem, ter spodbuditi otroke, da odkrijejo veselje in bogastvo, ki ga prinaša svet knjig. Več >>

Ponikva, 24. 5. 2024 od 12.30 do 13.00
V okviru dejavnosti "Očistimo naše igrišče" smo se z deklicami iz tretjega razreda zbrale na šolskem igrišču, da bi ga skupaj očistile in uredile. S soncem obsijan dan je bil kot nalašč za to, da združimo prijetno s koristnim ter s skupnimi močmi prispevamo k čistejšemu in lepšemu okolju. Naše igrišče je pomemben prostor, kjer se vsakodnevno igramo, družimo in učimo. Zato je skrb za njegovo čistočo izjemno pomembna. Že od malih nog se moramo zavedati, kako pomembno je, da skrbimo za okolje, v katerem živimo. S svojim zgledom smo pokazale, da lahko že majhna dejanja prispevajo k velikim spremembam. Dejavnost smo začele z razdelitvijo nalog in pripomočkov, kot so vrečke za smeti in rokavice. Vsaka je dobila svojo nalogo, da smo lahko pokrile celotno območje igrišča. Skupaj smo pobrale odpadke in poskrbele, da so igrala varna za uporabo. Več >>

Ponikva, 29. 5. 2024 od 12.30 do 13.00
Z otroki smo imeli poseben dogodek, posvečen varovanju našega planeta. Pogovarjali smo se o pomembnosti ločevanja odpadkov in recikliranja. Da bi bolje razumeli, kako lahko sami prispevamo k čistejšemu okolju, smo si ogledali filmček "Lepši svet - Odpadki". filmček je na preprost in otrokom razumljiv način predstavil, zakaj je ločevanje odpadkov pomembno. Videli smo, kako različne vrste odpadkov, kot so plastika, papir, steklo in organski odpadki, škodujejo naravi, če jih ne ločujemo pravilno. Otroci so z zanimanjem spremljali zgodbo, ki je prikazovala, kako lahko recikliranje pomaga zmanjšati količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih, in kako lahko iz odpadnih materialov nastanejo nove stvari. Po ogledu filmčka smo imeli zanimiv pogovor. Otroci so delili svoje izkušnje in znanje o ločevanju odpadkov doma. Povedali so, kako doma ločujejo plastiko od papirja in kako pazijo, da organski odpadki ne gredo v isti koš kot embalaža. Nekateri so celo povedali, da njihovi starši uporabljajo kompostnik za organske odpadke, kar jih je še posebej navdušilo. Ta dogodek je bil odlična priložnost, da otroci razumejo, kako vsak izmed nas lahko prispeva k čistejšemu in lepšemu svetu. Ugotovili smo, da z majhnimi spremembami v naših vsakodnevnih navadah lahko skupaj naredimo veliko za naš planet. Z ločevanjem odpadkov ne le zmanjšamo količino smeti, temveč tudi varčujemo z naravnimi viri in energijo, ki bi jo potrebovali za izdelavo novih izdelkov. Skozi ta dogodek smo vsi, tako otroci kot odrasli, pridobili dragoceno znanje in motivacijo, da še naprej skrbimo za naš planet. Otroci so odšli domov z zavedanjem, da imajo tudi oni moč spremeniti svet na bolje, en odpadek naenkrat. Več >>

Ponikva, 30. 5. 2024 od 14.15 do 15.00
Ples je izjemno pomemben za otrokov razvoj, saj združuje gibanje, glasbo in izražanje čustev. Je odlična oblika sprostitve, ki pomaga otrokom pri premagovanju stresa ter spodbuja kreativnost in domišljijo. Med plesno gibalnico smo se naučili osnovnih plesnih korakov, ki so bili prepleteni z zabavnimi elementi, kar je otrokom omogočilo, da so se sprostili in se izrazili na svoj način. Dejavnost bomo zaključili s kratkim sprostitvenim delom, kjer se bomo pogovorili o tem, kako so se počutili med plesom. Veseli obrazi in nasmehi bodo dokaz, da je plesna gibalnica dosegla svoj namen – otrokom pričarati lepo in sproščujoče doživetje. Več >>

Ponikva, 7. 6. 2024 od 12.30 do 13.15
Imeli smo zanimiv in zabaven dogodek, imenovan "Rima je prima". Z učenkami tretjega razreda smo se zbrale, da bi preizkusili svoje pesniške sposobnosti in ustvarjalnost. Cilj dogodka je bil ustvariti rimane verze na besedo BESEDA, ki nam je bila podana, saj se bomo prijavile na natečaj Pavčkove vitice. Dogodek je prinesel veliko smeha in zabave, saj so bile nekatere rime izjemno izvirne in zabavne. "Rima je prima" upam, da bo postal priljubljen dogodek, ki bo povezoval učence in učitelje ter spodbudil literarno ustvarjanje v sproščenem in prijateljskem vzdušju. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content