Prireditev TVU 2021

Evropska unija

Evropska unija je politična povezava 27 evropskih držav, ki skupaj obsegamo velik del evropske celine. Iz gospodarskega sodelovanja po Drugi svetovni vojni so nekdanje sovražne države vzpostavile sodelovanje, ki je preseglo začetno željo po gospodarski soodvisnosti, ki bi dolgoročno preprečila novo vojno. Nastala je Evropska gospodarska skupnost šestih držav, ki je po pridružitvi ostalih članic postala močna unija z enotnim trgom. Gospodarska povezava je prerasla v nadnacionalno politično organizacijo, ki danes ureja politike podnebja, zdravja, okolja, zunanje odnose, varnost in pravosodje držav članic. Med predstavitvijo se bomo pogovorili o stabilnosti, miru, blaginji in o pomenu evropskih institucij ter skupne denarne valute. Na podlagi lastnih izkušenj bomo spoznali prednosti prostega pretoka blaga, storitev in kapitala ter svobode, ki nam jo EU omogoča.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Slovenj Gradec, PUM Slovenj Gradec, Celjska cesta 22, 2380 Slovenj Gradec
Datum: 30. 9. 2021
Čas dogodka: od 09.00 do 11.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Simona Štruc
Telefon: 051 224 052
E-naslov: simona.struc@mocis.si
PRIREDITEV IZVAJA
PUM-O
Celjska cesta 22, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 051 224 052
E-naslov: roman.herlah@mocis.si
Spletna stran: http://www.mocis.si/pum/
Vse prireditve >>