Prireditev TVU 2021

Pot do knjižne police

Spoznavajo umetnostna besedila znanih slovenskih pisateljev, tudi pisateljev iz lokalnega okolja. Učenci ob branju razvijajo recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja umetnostnega besedila.
Razumejo značaj in ravnanje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, kot bi si jih
želeli doživljati sami, ter se vživljajo v osebo, ki jim je podobna vsaj v eni konkretni
lastnosti. Po branju poustvarjajo:
• si razdelijo in igrajo igre vlog ter nastopajo pred sošolci,
• slikajo motive glavnih književnih oseb,
• izdelajo si lutke književnih oseb,
• izrekajo svoje mnenje o umetnostnem besedilu.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Črna na Koroškem, OŠ Črna na Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Koroškem
Datum: 28. 9. 2021–7. 10. 2021
Čas dogodka: od 08.20 do 12.40
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Sergeja Gerdej
Telefon: 041231143
E-naslov: sergeja.gerdej@os-crna.si
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola Črna na Koroškem
Center 142, 2393 Črna na Koroškem, 2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02 870 41 40
E-naslov: o-crna.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.os-crna.si/
Vse prireditve >>