Prireditev TVU 2024

Pravljična delavnica

- PRAVLJIČNA DELAVNICA kjer se bomo skupaj potopili v čarobni svet zgodbe Deček in sreča (Irena Androjna) in bomo skupaj iskali srečo.
-
- DRAMATIZACIJA ZGODBE IN OGLED IGRE
- Otroci iz DSPja bodo prevzeli vlogo različnih likov iz zgodbe Deček in sreča (Irena Androjna) in jo odigrali v obliki kratke igre. To je posebna priložnost, da se izrazijo, bodo vključeni v ustvarjalni proces igre in se bodo učili medsebojnega sodelovanja.
- CILJI
- Razvijanje empatije: Otroci bodo spoznali, da so vsi liki v zgodbi, vključno z dečkom, deklico na igrišču, starko in drugimi, občutili različna čustva, kot so osamljenost, radost, potreba po pomoči in prijaznosti. To jim bo pomagalo razumeti, kako se lahko počuti druga oseba.
- Razumevanje pomena medsebojne pomoči: Otroci bodo spoznali, da so drobna dejanja prijaznosti in pomoči lahko vir sreče in zadovoljstva tako za tiste, ki jih nudijo, kot za tiste, ki jih prejemajo. To jim bo pomagalo razumeti, kako pomembno je biti pozoren na potrebe drugih in kako lahko s svojimi dejanji polepšajo življenje drugim.
- Spoštovanje raznolikosti: Otroci bodo preko različnih likov v zgodbi spoznali, da vsak posameznik doživlja različne življenjske izkušnje in čustva. To jim bo pomagalo razvijati spoštovanje do raznolikosti in različnosti ter razumeti, da vsakdo zasluži enako pozornost, spoštovanje in sočutje.
- Učenje, da je sreča v drobnih stvareh: Otroci bodo spoznali, da sreča ni nekaj, kar bi morali iskati daleč stran, ampak je lahko prisotna v vsakdanjih situacijah, kot so prijateljstvo, skrb za druge in drobni trenutki veselja. To jim bo pomagalo ceniti majhne radosti v življenju ter biti bolj pozorni na lepote in priložnosti, ki jih ponuja narava in vsak dan.
- VODENA DISKUSIJA: KAJ POMENI SREČA IN KAJ JE SPOROČILO IGRE
- Spodbujati razmišljanje o pomenu sreče v življenju.

- Poudariti sporočilo zgodbe "Deček in sreča" ter njegov pomen za vsakdanje življenje.

- - CILJI:
- Ustvarjalnost:
- Spodbujati otrokovo ustvarjalnost in domišljijo pri izražanju pojma sreče.
- Sodelovanje:
- Spodbujati sodelovanje med otroki, ki lahko pomagajo tistim, ki še ne znajo pisati.
- Spodbujati pozitivno komunikacijo in medsebojno pomoč med udeleženci.
- Razumevanje in spoštovanje raznolikosti:
- Razvijati razumevanje, da ima vsak posameznik svoj pogled na srečo, ki je lahko različen.
- Spodbujati spoštovanje različnih interpretacij sreče med otroki.
- Občutek pripadnosti:
- Poudariti občutek pripadnosti in skupnosti med otroki, ko bodo njihove kartice obesili skupaj.
- Spodbujati občutek ponosa in zadovoljstva ob končnem izdelku.
- Pravljica 'Deček in sreča' uči, da je sreča včasih blizu nas, le odpreti moramo oči in srce ter ceniti drobne trenutke radosti, ki nas obdajajo."
- po pravljici bodo MALE SIVE CELICE med dvema skupinama
USTVARJANJE KARTIC Z NASLOVOM »SREČA JE«


NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Slovenija, , OŠ Muta , Šolska ulica 6
Datum: 23. 5. 2024
Čas dogodka: ob 15.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Jožica Krajnc
Telefon: 040471286
E-naslov: krajnc.jozica@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola Muta
Šolska ulica 6, 2366 Muta
Telefon: 02 88 79 520
E-naslov: krajnc.jozica@gmail.com
Spletna stran: https://www.osmuta.si/
Vse prireditve >>
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content