Prireditev TVU 2021

Pot do muzejskih gradiv in virov

Cilji - učenci:
- Znajo določiti neki zgodovinski letnici ustrezno desetletje, stoletje in tisočletje,
- naštejejo vrste zgodovinskih virov in opišejo njihove značilnosti,
- pojasnijo pomen zgodovinskih virov za zgodovino,
- razložijo, katere ustanove hranijo zgodovinske vire,
- razvijejo spretnost zbiranja in izbiranja informacij in dokazov iz različnih virov in literature,
- razvije spretnost iskanja virov in literature z IT,
- naučijo se pravilno navajati vire in literaturo,
- učijo se 'brati' zgodovinske in geografske zemljevide.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Črna na Koroškem, OŠ Črna na Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Koroškem
Datum: 28. 9. 2021–7. 10. 2021
Čas dogodka: od 08.20 do 12.40
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Sergeja Gerdej
Telefon: 041 231 143
E-naslov: sergeja.gerdej@os-crna.si
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola Črna na Koroškem
Center 142, 2393 Črna na Koroškem, 2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02 870 41 40
E-naslov: o-crna.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.os-crna.si/
Vse prireditve >>