Prireditev TVU 2022

Spoznavam svoje državljanske pravice (tedenska spletna srečanja)

Tedenska spletna srečanja na temo Spoznavam svoje državljanske pravice so namenjena krepitvi politične udeležbe ljudi z intelektualno oviro. 29. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov določa, da imajo ljudje z ovirami pravico do polnega sodelovanja v političnem in javnem življenju. Kljub temu pa se ljudje z intelektualno oviro pri uveljavljanju svojih političnih pravic zaradi različnih dejavnikov soočajo s strogimi omejitvami. Eden od dejavnikov je pomanjkanje ustreznih in dostopnih gradiv ali informacij. Eden izmed pogojev za politično udeležbo je, da človek sebe dojema kot državljana, ki ima pravico, da aktivno sodeluje v javnem in političnem življenju. To zavedanje, da smo vsi v vlogi državljanov, bomo krepili na tedenskih spletnih srečanjih. Pogovarjali se bomo o kompetencah, znanjih in veščinah, ki jih potrebujemo, da smo lahko aktivni na področju javnega ter političnega življenja. Govorili bomo tudi o tem, da številnim ljudem z intelektualno oviro še vedno ni priznana volilna pravica in da je nujno, da se ljudem iz ciljne skupine zagotovi polna politična udeležba.
NAČIN IZPELJAVE
Prek medijev/na daljavo
 • video/avdio dogodek (npr. Zoom, MS Teams, Skype)
  TERMIN PRIREDITVE
  Lokacija dogodka: Podgorje, Zavod Risa
  Datum: 10. 5. 2022–2. 6. 2022
  Čas dogodka: od 19.00 do 20.00
   
  KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
  Saša Lesjak
  Telefon: 041252167
  E-naslov: sasa@risa.si
  PRIREDITEV IZVAJA
  Zavod Risa, Center za splošno in funkcionalno in kulturno opismenjevanje
  Podgorje 95, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
  Telefon: 041 252 167
  E-naslov: sasa@risa.si
  Spletna stran: http://www.risa.si/
  Vse prireditve >>