Prireditev TVU 2022

Ranljive skupine in vključenost v raziskave

Z vidika posameznika je dostopnost do zdravstvenih storitev pogosto odvisna od družbene skupine, socialno-ekonomskega statusa, kraja bivanja, indr. Za starejše odrasle z nizko stopnjo zdravstvene pismenosti je vpliv lahko še večji. Zato je nujno potrebno boljše razumevanje posebnih zdravstvenih potreb in potreb oskrbe skupaj z boljšimi rešitvami za obravnavanje teh potreb, zlasti za ljudi v ranljivih življenjskih situacijah. Najbolj pomembno je, da so raziskovalci sposobni v svoje raziskave vključiti reprezentativen vzorec ciljne populacije in na tak način zagotoviti zunanjo veljavnost in posplošiti rezultate. Zato bi se raziskovalci zaradi zagotavljanja reprezentativnega vzorca morali zavedati različnih pristopov, ki bi jih morali uporabiti pri oblikovanju svojega protokola raziskave za pridobivanje podatkov. Predstavili bomo kratko usposabljanje iz področja.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Ljubljana, VSŠKV, Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana
Datum: 11. 5. 2022
Čas dogodka: od 11.00 do 12.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Špela Glišović Krivec
Telefon: 01 2565111
E-naslov: info@spomincica.si
PRIREDITEV IZVAJA
Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci
Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 256 51 11
E-naslov: info@spomincica.si
Spletna stran: https://www.spomincica.si/
Vse prireditve >>