Prireditev TVU 2022

Spoznavam doživljanje zdravja kot vrednote posameznika in družbe (12. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo)

Na konferenci bodo slovenski in tuji predavatelji, strokovnjaki s področja zdravstvenih in socialnih ved, predstavili svoje prispevke.
Vabljeni predavatelji bodo predstavili svoje prispevke v sklopu plenarnega dela konference. Ostala predavanja bodo razdeljena na tematske sklope. Naslovi prispevkov na konferenci bodo: Medicinske sestre v skrbi za druge – kaj pa zase, Stiske starostnikov ob namestitvi v domsko varstvo, Odgovornost politike za zdravje državljanov, Ali se študenti zdravstvene nege obnašajo zdravo idr.).
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Slovenj Gradec, MKC Slovenj Gradec
Datum: 26. 5. 2022
Čas dogodka: od 09.30 do 14.00
Opomba: Kotizacija za udeležbo je 120 eur.
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Tina Vetter
Telefon: 031 308 937
E-naslov: tina.vetter@fzsv.si
PRIREDITEV IZVAJA
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 031 308 937
E-naslov: tina.vetter@fzsv.si
Spletna stran: https://www.fzsv.si/
Vse prireditve >>