Prireditev TVU 2021

Radeška karavana študijskih krožkov

V idiličnem naravnem okolju Hiše na Magolniku bomo pripravili delovno srečanje študijskih krožkov, ki aktivno delujejo na območju občine Radeče. Srečanje bo odprto za širšo javnost, namen pa je predstaviti splošne temeljne postavke delovanja študijskih krožkov. Posredni cilj srečanja je tako promocija študijskih krožkov in motivacija udeležencev k sooblikovanju tega aspekta vseživljenjskega učenja.
V sklopu dogodka bo Bralni študijski krožek Ko besede oživijo vsebinsko udeležencem podrobneje predstavil način in cilje svojega delovanja: širiti bralno kulturo, spodbujati pozitiven odnos do branja, razvijati bralno in jezikovno pismenost, razvijati empatijo, pozitivno samopodobo ipd.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Počakovo, Hiša na Magolniku
Datum: 22. 9. 2021
Čas dogodka: ob 17.30
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Marija Šuler
Telefon: 051 317 895
E-naslov: meri.suler@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Bralni študijski krožek Ko besede oživijo
Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Telefon: 03 56 87 941
Vse prireditve >>