Prireditev TVU 2023

Tematska delavnica (Okoljske in podnebne spremembe, OVE in URE)

Tematska delavnica v okviru priprave Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Goričko, ki bo izvedena na sedežu Krajinskega parka Goričko, dne 19.5.2023, ob 12:00 uri.

Predvidene vsebine: Okoljske in podnebne rešitve na podeželju, varovanje naravne in kulturne dediščine, spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju, prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov upravljanja z naravnimi viri, sanacija in revitalizacija degradiranih območij, zmanjševanje ostankov hrane, zmanjševanje ogljičnega odtisa, skrb za biodiverziteto, zmanjševanje odpadkov – ponovna raba, reciklaža, second hand.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Grad, Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
Datum: 19. 5. 2023
Čas dogodka: ob 12.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Jasmin Kukec
Telefon: 02 53 81 664
PRIREDITEV IZVAJA
Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Telefon: 02 551 88 61
E-naslov: park.goricko@siol.net
Spletna stran: https://www.park-goricko.org/
Vse prireditve >>