Prireditev TVU 2022

Spoznavam sodelovanje nadarjenih učencev pri podaljšanem bivanju

Nadarjeni učenci iz predmetne stopnje bodo sodelovali pri podaljšanem bivanju tako, da se bodo pridružili različnim družabnim igram, ki jih bo pripravila učiteljica. Učenci predmetne stopnje se bodo vključili v družabne igre z učenci 2. razreda in prejeli navodila od učiteljice. Cilj sodelovanja je, da bodo svoje znanje prenesli na mlajše učence, da bodo starejši učenci spoznali mlajše učence na šoli in ustvarili pozitivno klimo medsebojnega sodelovanja. Učenci predmetne stopnje bodo izpeljali eno samostojno nalogo (za to se bodo naprej pripravili in se posvetovali s svetovalno delavko). Učiteljica OPB bo obliko medgeneracijskega sodelovanja fotografirala, učenci pa bodo zapisali prispevek in ga objavili v šolski reviji.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Muta, Osnovna šola Muta, Šolska ulica 6, 2366 Muta
Datum: 27. 5. 2022
Čas dogodka: od 13.00 do 14.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Marija Lisec
Telefon: 040741245
E-naslov: marija.lisec@guest.arnes.si
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola Muta
Šolska ulica 6, 2366 Muta
Telefon: 02 88 79 520
E-naslov: marija.lisec@guest.arnes.si
Spletna stran: https://www.osmuta.si/
Vse prireditve >>