Prireditev TVU 2021

Bela knjiga o strokovnem varovanju okolja, dr. Matjaž Gams

Predstavitev pobud za strokovno varovanje okolja kot pripombe ljubiteljev varovanja okolja in
okoljevarstvenih združenj, društev in gibanj na eni strani ter stroke na drugi, predvsem naravoslovne in inženirske. Marsikateri strokovnjaki menijo, da je s primernimi strokovnimi rešitvami možno bistveno ublažiti ali celo razrešiti večino perečih okolijskih problemov. Upanje je, da bomo skupaj izboljšali varovanje okolja v Sloveniji tako, da bomo vodstvu Slovenije predložili strokovno, človeško in finančno sprejemljive ukrepe ter s tem konkretno prenesli direktive EU v prakso.

TVU prireditve v Občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Dragomer, Dom krajanov, na Grivi 5
Datum: 22. 9. 2021
Čas dogodka: od 18.00 do 19.30
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Nika Gams
Telefon: 031643 228
E-naslov: nika.gams@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Društvo DVIG - U3ŽO
Dolina 21, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefon: 041775771
E-naslov: dvig@iold.si
Spletna stran: iold.si
Vse prireditve >>