Prireditev TVU 2024

Predstavitev na Paradi učenja 2024

"V MD z roko v roki izvaja dva programa za starejšo generacijo; pogovorne skupine za samopomoč in individualno družabništvo. V društvo je vključenih preko 300 članov, od tega 70 prostovoljcev. Društvo je bilo ustanovljeno jeseni leta 2006.

SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
Prav z vključitvijo starostnika v skupino za samopomoč ustvarja pogoje za smiselno in kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveški odnosov ter odpravlja predsodke o starosti.
Z obema dejavnostma se razvija prostovoljno delo in pripravlja srednjo generacijo na lastno starost. Socialna mreža se po aktivnem obdobju z leta v leto krči in prav zato so skupine za samopomoč tako dobrodošle.
Vodimo domske in zunanje skupine : štiri skupine imamo na Hujah (sedež društva) in dve v Stražišču, 1 skupino na Visokem, 1 v Šenčurju in še 13 skupin v domovih starostnikov.
Osnovni cilj in namen druženja v skupinah poteka v smeri preobrazbe skupine naključno zbranih ljudi, praviloma starejših od 65 let, v prijateljsko skupino – nadomestno družino. Temeljna dejavnost v skupini je pogovor. Voditelj skupine pripravi temo, jo predstavi in v nadaljevanju vodi pogovor, ki temi sledi. Teme so iz vsakdanjega življenja, nekaj o osebnostni rasti, zdravstvu ali prilagojene trenutnih aktualnim zadevam , praznikom oz. mednarodnim dnevom. Skupina se srečuje enkrat tedensko po uro in pol oz. dve uri, praviloma ob istem času in v istem prostoru. Vse kar se v skupini pogovarjamo, kar nam je zaupano, varujemo, o tem ne govorimo z ljudmi, ki niso člani skupine.
V skupini se neguje kultura poslušanja, kar je pogoj za poglobljen pogovor.

INDIVIDUALNO DRUŽABNIŠTVO: predstavlja en izmed nadomestil za sosedsko sodelovanje in pomeni prijateljevanje s starejšo osebo . Družabnik in njegov uporabnik se srečujete enkrat tedensko za uro in pol do dve uri. Namen družabništva je, da ostanejo stari ljudje v stiku z mlajšo populacijo in zunanjim svetom.
Na stojnici bomo izvajali ustvarjalno delavnico, izdelavo rož iz papirja, kvačkanje... ročne spretnosti. S tem bomo prenašali znanje z babic na vnuke. "

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Kranj, Ploščad pred Prešernovim gledališčem Kranj
Datum: 22. 5. 2024
Čas dogodka: od 09.00 do 14.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Petra Odar
Telefon: 04 280 48 15
E-naslov: Izobrazevanje2@luniverza.si
PRIREDITEV IZVAJA
Medgeneracijsko društvo Z roko v roki
Huje 23 a, 4000 Kranj
Telefon: 051 425 351
E-naslov: info@drustvo-zrokovroki.si
Spletna stran: http://drustvo-zrokovroki.si/
Vse prireditve >>
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content