Prireditev TVU 2024

Lego zgodbe

Branje je pomemben del učenja. S poslušanjem pravljic se otrok umiri, sprosti in razvija domišljijo. Spodbujanje bralne pismenosti dviga tudi splošni učni uspeh. Pravljična dejavnost bo vezana na ustvarjanje z lego gradniki ter jo nadgradijo z računalniškim oblikovanjem. Otroke želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih vzpodbuditi v uporabi vse svoje kreativnosti pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega dela ustvariti okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Podgorci, OŠ Velika Nedelja
Datum: 23. 5. 2024
Čas dogodka: od 12.00 do 13.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Nina Žnidarič
Telefon: 031 466 176
E-naslov: ninaznidaric@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola Velika Nedelja
Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
Telefon: 02 71 36 200
E-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si
Vse prireditve >>
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content