Prireditev TVU 2021

Dan za kakovost 2021 na Ljudski univerzi Ajdovščina

Odrasle v Sloveniji izobražujejo različne organizacije, društva, podjetja, zasebniki. Nekateri med njimi so nosilci Zelenega znaka kakovosti POKI. Znak predstavlja organizacijo, ki skrbi za kakovost v izobraževanju odraslih. Trenutno ga uporablja 38 organizacij, ki izobražujejo odrasle in dosegajo merila, s katerimi so si pridobile pravico do njegove uporabe. Med njimi je tudi Ljudska univerza Ajdovščina. Več na https://arhiv-kakovost.acs.si/poki/nosilci_znaka/

Tokrat je Dan za kakovost v večini organizacij v petek, 17. septembra 2021, v nekaterih pa tudi v času do 10. oktobra. Z akcijo želimo naše kolektive, zunanje sodelavce, udeležence, partnerje in strokovno javnost seznaniti z rezultati našega preteklega dela na področju izobraževanja in kakovosti!

DAN ZA KAKOVOST 2021 NA LJUDSKI UNIVERZI AJDOVŠČINA bo potekal kot srečanje/delavnica STROKOVNEGA AKTIVA, v ponedeljek, 4. oktobra od 18.00 do 20.00.

Program:
- pogovor in delavnica zaposlenih z zunanjimi sodelavci o vlogi učitelja pri soustvarjanju kakovostnega izobraževanja odraslih,
- evalvacija dela/merjenje rezultatov in učinkov,
- dobre prakse že vpeljanih izboljšav,
- digitalizacija v bodočnosti ljudske univerze,
- razno.
Veselimo se srečanja. Javnost bo po dogodku obveščena z objavo o rezultatih srečanja (spletna stran).


NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina
Datum: 4. 10. 2021
Čas dogodka: od 18.00 do 20.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Helena Furlan
Telefon: +386 5 3664 753
E-naslov: helena.furlan@lu-ajdovscina.si
PRIREDITEV IZVAJA
Ljudska univerza Ajdovščina
Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 366 4750, 05 366 4754
E-naslov: info@lu-ajdovscina.si
Spletna stran: http://www.lu-ajdovscina.si
Vse prireditve >>