Prireditev TVU 2023

NOTRANJI NADZOR IN OBVLADOVANJE TVEGANJ V ŽIVILSTVU

Ustanavljate svoje podjetje ali pa že imate svoje podjetje, kjer boste delali z živili (gostilne, kavarne, kmečki turizem, bari, pekarne catering, obrati s hitro hrano, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, transportna podjetja, zavodi, vrtci), imate težave z vzpostavitvijo HACCP sistema, ste morda dobili odločbo inšpektorja za varno hrano, ali bi se radi izobrazili, da bi se zavedali svoje odgovornosti za pripravo varne in zdrave hrane?

Vsem, ki se zavedate zahtev zakonodaje pri ravnanju z živili Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) – UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 zahteva v svojem 17. členu, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo, v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Uredba 852/2004 o higieni živil med drugim zahteva letni plan izobraževanj.

Na seminarju boste izvedeli, zakaj je pomembno, da se zaposleni zavedajo, kakšno škodo lahko povzročijo, če niso poučeni o higieni živil, o svojem zdravstvenem stanju in, če ne prepoznajo dejavnikov tveganja. Živila so lahko prenašalci različnih bolezni, saj se lahko kvarijo že od samega začetka proizvodnje, pa tudi pri nadaljnji predelavi, skladiščenju, prevozu in uporabi. Vse bolj globaliziran svet omogoča, da so proizvajalec, predelovalec, skladiščnik in končni uporabnik iz različnih držav. Škoda je lahko zelo dolgotrajna: izbruhi nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano, zastrupitve s hrano, izguba strank, finančne kazni zaradi neupoštevanja zakonodaje, …

Zato je potreben mednarodni sistem, ki stremi k enotnim standardom in HACCP je del tega sistema. V Sloveniji področje varnih živil ureja Zakon RS o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

Vsebina:

Zahteve zakonodaje na področju varne hrane
Higiena živil, odgovornost nosilcev dejavnosti in zaposlenih
Sistem HACCP v praksi, kdaj lahko uporabljamo smernice, kdaj izdelati lasten HACCP načrt?
Novosti v zakonodaji in obveznosti (transmaščobne kisline, akrilamid, kultura varnosti hrane, donacija hrane ipd.)
Umik in odpoklic živil
Vodenje HACCP dokumentacije
Priporočila in zahteve za dopolnitev dokumentacije v primeru dostave hrane na druge lokacije
Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji za varnost hrane
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Ajdovščina, OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4
Datum: 16. 5. 2023
Čas dogodka: od 17.00 do 18.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Tea Gruden
Telefon: 05 36 44 900
PRIREDITEV IZVAJA
Območna obrtna zbornica Ajdovščina
Vipavska cesta 4b, 5270 Ajdovščina
Telefon: 05 364 4900, 031 692 279
E-naslov: marko.rondic@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-ajdovscina.si/
Vse prireditve >>
Skip to content