Prireditev TVU 2023

Lego zgodbe

Branje je pomemben del učenja. S poslušanjem pravljic se otrok umiri, sprosti in razvija domišljijo.
Spodbujanje bralne pismenosti dviga tudi splošni učni uspeh. Pravljična dejavnost bo vezana na ustvarjanje z
lego gradniki ter jo nadgradijo z računalniškim oblikovanjem. Otroke želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih
sposobnosti, jih vzpodbuditi v uporabi vse svoje kreativnosti pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega
dela ustvariti okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Velika Nedelja, Oš Velika Nedelja
Datum: 26. 5. 2023
Čas dogodka: od 12.00 do 13.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Nina Žnidarič
Telefon: 031 466 176
E-naslov: nina.znidaric@guest.arnes.si
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola Velika Nedelja
Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja
Telefon: 02 71 36 200
E-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si
Vse prireditve >>