Prireditev TVU 2022

Potopi se v Lego svet

Preko izvedbe delavnice z uporabo prilagojene metode LSP (Lego Serious Play), ki smo jo razvili v okviru mednarodnega projekta REMIDA, bomo z udeleženci odkrivali njihova močna področja, želje, interese na podlagi njihove preteklosti in zastavili cilje za prihodnost. Predstavljen bo tudi projekt DIVE- in, cilj katerega je usposobiti kader za izpeljavo novega pristopa v izobraževanju. Dialoško srečanje (DS) je izobraževalna in kulturna dejavnost, kjer se ljudje zberejo, da bi ustvarili znanje in dodali pomen najboljšim univerzalnim kulturnim in znanstvenim spoznanjem. S to metodo ustvarimo varno okolje, kjer bodo imeli vsi udeleženci možnost izraziti lastno mnenje, jim dali občutek sprejetosti in »biti viden«, kar spodbuja prosocialno vedenje ter posledično njihovo rast, v širšem smislu pa tudi solidarnost in inkluzijo znotraj skupnosti.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Novo mesto, RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, Novo mesto
Datum: 25. 5. 2022
Čas dogodka: od 09.30 do 11.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Tina Kržišnik
Telefon: 05 907 57 18
E-naslov: tina.krzisnik@ric-nm.si
PRIREDITEV IZVAJA
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2, TZC Portoval, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 4550, 07 393 4551
E-naslov: ric@ric-nm.si
Spletna stran: http://www.ric-nm.si
Vse prireditve >>