Prireditev TVU 2022

Predstavitev Osnovne šole IV Murska Sobota na stojnici na Trgu kulture, v okviru Parade učenja

Naša šola, Osnovna šola IV Murska Sobota, je šola s prilagojenim programom. Izvajamo prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Izvajamo tudi vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, mobilno specialno-pedagoško službo, nudimo pa tudi podporo otrokom iz rednih šol ter njihovim staršem v okviru Skupine za podporo inkluziji. Na Trgu kulture, bodo v okviru Parade učenja, učiteljice in učenci predstavili našo šolo, Osnovno šolo IV Murska Sobota. Razstavili bomo izdelke naših učencev, ki so učenci s posebnimi potrebami. Na stojnici bomo imeli tudi zloženke s predstavijo naše šole, zloženke naše Skupine za podporo inkluziji in zloženke o tem kdo je specialni pedagog.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Murska Sobota, Trg kulture, Murska Sobota
Datum: 25. 5. 2022
Čas dogodka: od 10.00 do 12.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Hana Šavel, Jana Berden, Brina Vlaj
Telefon: 02 522 30 85
E-naslov: brina.vlaj@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71, 2354 Bresternica
Telefon: 031 881 606
Spletna stran: http://www.os4ms.si/o-soli/
Vse prireditve >>