Prireditev TVU 2022

Predstavitev Osnovne šole IV Murska Sobota

Naša šola, Osnovna šola IV Murska Sobota, je šola s prilagojenim programom. Izvajamo prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Izvajamo tudi vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, mobilno specialno-pedagoško službo, nudimo pa tudi podporo otrokom iz rednih šol ter njihovim staršem v okviru Skupine za podporo inkluziji.

Pomembno se nam zdi, da seznanjamo in informiramo širšo javnost o naši šoli in naših učencih, ki so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. S tem prispevamo k večjemu razumevanju in sprejemanju oseb s posebnimi potrebami. V mesecu maju nas bodo kar dvakrat obiskali učenci Osnovne sole I Murska Sobota.

Razkazali jim bomo šolo, predstavili naše programe in odgovorili na vprašanja učencev. Upamo, da bomo uspeli razbiti kakšen predsodek in si želimo čim več taksnih obiskov tudi v bodoče
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMINA PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Murska Sobota, Osnovna šola IV Murska Sobota, Trstenjakova 71, 9000 MS
Datum: 19. 5. 2022
Čas dogodka: od 11.00 do 12.00
 
Lokacija dogodka: Murska Sobota, Osnovna šola IV Murska Sobota, Trstenjakova 71, 9000 MS
Datum: 25. 5. 2022
Čas dogodka: od 11.00 do 12.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Brina Vlaj
Telefon: 02 522 30 85
E-naslov: brina.vlaj@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Osnovna šola IV Murska Sobota
Trstenjakova 71, 2354 Bresternica
Telefon: 031 881 606
Spletna stran: http://www.os4ms.si/o-soli/
Vse prireditve >>