Prireditev TVU 2023

Podnebju prijazen meni – kako in zakaj se prehranjevati na podnebju prijazen način?

Izvedli bomo sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane, namen katere je na poučen in interaktiven način informirati dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami, ter jih hkrati opolnomočiti na tem področju. Prek skupinskega reševanja izzivov igre ter krajšega predavanja, ki sledi, bodo dijaki spoznali 7 načel podnebju prijaznejšega prehranjevanja ter tako spoznali tudi, kaj lahko na tem področju naredijo sami (tudi prek pripoznanja odgovornosti, ki jo imamo v našem delu sveta pri zagotavljanju podnebno, okoljsko in družbeno bolj pravičnega sistema oskrbe s hrano).

Teme, ki bodo tekom sodelovalne igre in predavanja naslovljene, so podnebne spremembe, prehranska varnost, migracije (ki so neizogibno povezane s posledicami podnebnih sprememb in nezmožnostjo pridelave hrane), globalna odgovornost, človekove pravice, dostop do vode …

Pri izvedbi sodelovalne igre in predavanju bodo uporabljene raznovrstne metode: skupinsko reševanje (manjše skupine po 5,6 dijakov), skupinska razprava, individualna refleksija, uporaba fotografskega in video gradiva, metoda razlage …

Izvedbo delavnice omogoča projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II, ki ga izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Ljubljana, Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, Ljubljana.
Datum: 23. 5. 2023
Čas dogodka: od 08.30 do 10.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Nika Tavčar
Telefon: 01 439 4890
E-naslov: nika@umanotera.org
PRIREDITEV IZVAJA

,
Vse prireditve >>