Prireditev TVU 2023

Stop nasilju! Delavnice na temo nasilja


Čas bomo namenili pogovoru o nasilju, ki je žal v družbi vedno bolj prisotno tako v fizični kot tudi v verbalni obliki. Omenili bomo tudi tragična dogodka v Srbiji, ki jasno kažeta na to, kako z nespametnim ravnanjem in napačnim pristopom, ignoranco ali spodbujanjem tovrstnih agresivnih vedenj hitro lahko privede do nepopravljive škode. Z učenci imamo v razredu redno pogovore na temo nasilja in krepimo ničelno toleranco do vseh oblik tovrstnega ravnanja. Namen odkritih medsebojnih pogovorov je opolnomočiti slehernega učenca v razredu in naučiti, da sovraštvo in sovražni govor ne vodi v dobre medsebojne odnose ter jih ozavestiti, da verbalno nasilje lahko poleg fizičnega pušča zelo hude posledice. Učencem bodo v skupinah dodeljene različne vloge in konfliktne situacije iz katere bodo morali po čim bolj mirni in racionalni poti priti do cilja. Spoznali bodo vlogo mediacije.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Ig, OŠ Ig, Troštova ulica 24, Ig
Datum: 1. 6. 2023
Čas dogodka: od 11.00 do 13.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Aleksandra Kunovar
Telefon: 040899559
E-naslov: aleksandra.kunovar@osig.si
PRIREDITEV IZVAJA
OŠ Ig
Troštova 24, 1292 Ig
Telefon: 01 2802-340
E-naslov: o-ig.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osig.si/
Vse prireditve >>
Skip to content