Prireditev TVU 2024

Dan odprtih vrat

Na dnevu odprtih vrat bomo sodelavci Agencije Republike Slovenije za okolje predstavili, kako spremljamo stanje našega okolja:

Kemijsko analitski laboratorij
V tem laboratoriju analiziramo vsebnosti raznih elementov okolja – voda (jezera, reke, morje), padavin, drobnih delcev – ki vplivajo na kakovost življenja in zdravje.

Spremljanje kakovosti zraka
Predstavili bomo merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, ki jo imamo razprostrto po vsej Sloveniji. Predstavili bomo, kako poteka tok podatkov o onesnaženosti zraka od senzorjev do prikaza. Opozorili bomo na odgovorno obnašanje za boljši zrak.

Spremljanje kakovosti tal
Kaj so tla? Kako sploh nastajajo? Kakšne so funkcije tal? Kaj vpliva na rodovitnost tal in kdaj lahko govorimo, da so tla (prekomerno) onesnažena? Kakšne so posledice onesnaženih tal in kakšen je njihov vpliv na zdravo okolje v kateremu živimo, na kvaliteto hrane, ki jo pridelamo ter na vodo, ki jo pijemo. Vse to lahko povemo.

Napovedi vremena
Vreme bo. Kakšno bo, povedo meteorologi.

Spremljanje vodostajev
Napovemo, kdaj bo vode preveč in kdaj je bo premalo. Spremljamo tudi vse vmesne faze.

Spremljanje potresov
Spremljamo in analiziramo potrese doma in po svetu. S pomočjo analiz preteklih potresov pomagamo gradbeni stroki pri določitvah, kako morajo biti na določenem območju zgrajene stavbe, da bodo potresno odporne. Hvaležni bomo, če boste postali izpolnjene vprašalnike, kako ste zaznali potres.

Ekološki laboratorij
Kaj in kako nam znani in manj poznani prebivalci naših voda ter struge po katerih tečejo vode, povedo o kakovosti naših voda.

Umerjevalni laboratorij
Naj je mojster še tako dober, ne more brez dobrega orodja narediti dobrega izdelka. Še tako dobre termometre, vlagomere, pritiskometre je treba umeriti, da prav in dobro kažejo. S umerjenimi napravami so dobri meteorologi še boljši.


NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Ljubljana, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b
Datum: 8. 6. 2024
Čas dogodka: od 08.00 do 13.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Andrej Vuga
Telefon: 01 478 40 27
E-naslov: andrej.vuga@gov.si
PRIREDITEV IZVAJA
Agencija Republike Slovenije za okolje
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 40 00
E-naslov: gp.arso@gov.si
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-okolje/
Vse prireditve >>
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content