Prireditev TVU 2024

Naredi fotke, pozabi predsodke

Teoretična delavnica fotografiranja (razlaga različnih fotoaparatov, tehnik,...) – 2 fotografa s posebnimi potrebami + 1-2 fotografa iz fotografskega društva Jesenice.

Spodbujamo neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, aktivno državljanstvo in participacijo, socialna vključenost, večkulturnost in medkulturno učenje, zdravje, zdrav življenjski stil, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa

Projekt Vsi! Mladi, zdravi, enaki - Umetnost = enako za vse, v prvi vrsti temelji na socialni vključenosti, ker zdravi, delujejo v sodelovanju z osebami s posebnimi potrebami in jih posledično spodbujajo k socialni vključenosti.
Inovativnost projekta je, da temelji na sodelovanju med zdravimi in osebami s posebnimi potrebami na področju kulture in umetnosti. S projektom želimo prikazati pomembnost vključevanja oseb s posebnimi potrebami v umetniške aktivnosti in hkrati pomembnost sodelovanja zdravih, saj po raziskavah le to predstavlja koristne vplive, tako na celotno družbo, kot na osebe s posebnimi potrebami.
Dodana vrednost inovativnosti je vključitev oseb s posebnimi potrebami, ki se že ljubiteljsko ukvarjajo s slikarstvom in fotografijo in bodo pozitiven vzgled udeležencem projekta.
Umetniško izražanje, ki lahko pripomore k prepoznavanju in izražanju čustev in vpliva na mentalno zdravje posameznika, je vsekakor vrednota, ki jo lahko dosegamo s kvalitetnim preživljanjem prostega časa, tudi z umetniškim izražanjem.
Projekt temelji na tem, da s prilagajanjem in sodelovanjem lahko vsi trajnostno pridobimo sposobnosti zdravega življenjskega stila.
Projekt omogoča ukvarjanje s slikarstvom in fotografijo in spoznavanje umetniškega izražanja za izražanje čustev, kar je temelj za zdrav način življenja. Projekt predstavlja umetnostno izražanje skozi slikarstvo in fotografijo in integracijo v umetniško dejavnost zdravih. Omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa zdravih in invalidnih oseb, na področju kulture.
Projekt pokaže, da se zdrav način življenja pridobi lahko tudi pri umetniški ljubiteljski dejavnosti v obliki slikarstva in fotografiranja, s čimer se lahko ukvarja vsak, ne glede na starost in psihofizično sposobnost. Za osebe s PP se dejavnost prilagodi, zdravi pa pri tem aktivno sodelujejo.
Vključeni bomo jeseniški ljubitelji slikarstva in fotografije in osebe s PP, ki jim umetnost predstavlja sproščanje, zabavo in izražanje. Širša ciljna skupina pa so invalidne osebe, ki na področju umetniškega izražanja skozi sliko in/ali fotografijo še niso aktivni ter vsi, ki imajo interes za sodelovanje pri vključevanju invalidnih oseb v aktivno življenje za zdrav življenjski stil. Pogoj za vključitev je zgolj lastni interes, želja po znanju in sodelovanju, socialni čut za enake možnosti, druženje in spoznavanje drugačnosti.
Projekt temelji na vključevanju ranljivih skupin (osebe s posebnimi potrebami) v preživljanje prostega časa, na področju umetnosti in fotografije zdravih. Prav tako spodbuja medgeneracijsko povezovanje, saj je projekt namenjen vsem, ne glede na starost.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Jesenice, Društvo Lepa si, Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice
Datum: 20. 5. 2024
Čas dogodka: od 17.00 do 19.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Tina Siega
Telefon: 040 616 379
E-naslov: drustvo.lepa.si@gmail.com
PRIREDITEV IZVAJA
Društvo za nudenje osebne asistence in pomoči na domu LEPA SI
Cesta Cirila Tavčarja 3 b, 4270 Jesenice
Telefon: 040 616 379
E-naslov: drustvo.lepa.si@gmail.com
Spletna stran: https://
Vse prireditve >>
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content