Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

​Učenje in branje sta tesno povezana med seboj. Kdor rad in pogosto bere, si pridobiva besedni zaklad, krepi domišljijo in splošno razgledanost. Zato se lažje in hitreje prebija skozi navodila, rešuje probleme in pridobiva raznovrstno znanje. V debati mu ne zmanjka besed, spretno utemelji svoje mnenje in je zato prepričljivejši. Kdor bere, v življenju doseže več.

Skupna akcija Beremo skupaj – za znanje in zabavo! se vključuje v Nacionalni mesec skupnega branja 2023 (NMSB 2023). S tem projektom si zdaj že šesto leto prizadevamo z najrazličnejšimi dejavnostmi okrepiti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja ter vse generacije spodbuditi k izposoji, nakupu in branju knjig. Pozdravljamo različne akcije, povezane z medgeneracijskim branjem in pripovedovanjem zgodb. Vse to spodbujamo tudi v okviru TVU.

Ožji termin NMSB 2023 je tradicionalno med mednarodnim dnevom pismenosti, 8. septembrom, in 8. oktobrom, v tednu otroka. Dogodki, namenjeni ozaveščanju o pomenu branja, pa tečejo vse leto. Objavljeni so v koledarju na spletni strani NMSB.

Kontaktna oseba: Petra Potočnik, nacionalna koordinatorka NMSB; T: 01 430 05 57, E: beremo.skupaj.nmsb@gmail.com.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content