Evropsko leto spretnosti

Evropska komisija je sprejela predlog o razglasitvi leta 2023 za evropsko leto spretnosti (ELS), da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon. Na dan Evrope (9. maja) bo leto uradno razglašeno, trajalo pa bo do 8. maja prihodnje leto. Krepitev spretnosti za življenje je tudi tema projekta EPUO, zato smo ELS izbrali za krovno temo TVU 2023.

Na spletni strani EK v Sloveniji je navedeno, da bo komisija “spodbujala usklajevanje spretnosti s potrebami trga dela ter želja in spretnosti posameznikov s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod in gospodarsko okrevanje. Poseben poudarek bo na vključevanju žensk in mladih ter oseb, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Med cilji je tudi privabljanje ljudi iz tretjih držav, ki imajo spretnosti, ki jih EU potrebuje, med drugim s krepitvijo učnih možnosti in mobilnosti ter lajšanjem priznavanja kvalifikacij”.

Življenje in delo sta medsebojno tesno prepletena. Spretnosti so zato potrebne za oba namena, med njimi pa pogosto ni jasne ločnice. Njihov razvoj, stalna nadgradnja in uporaba zadevajo dobrobit posameznika, skupnosti in družbe. V zemljevid dogodkov, povezanih z ELS v Sloveniji, ki še nastaja, bomo zato vključili tudi spretnosti, ki niso povezane le z delom in zaposlovanjem, ampak jih potrebujemo za življenje v najširšem smislu. Tudi v Združenju EAEA se zavzemajo za upoštevanje prečnih in transformativnih spretnosti ter opozarjajo, da ima pri vsem tem ključno vlogo neformalno učenje in izobraževanje  odraslih. Dejavnosti bomo povezali tudi s tistimi, ki jih izvajamo v projektu EPUO (npr. e-portal Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasleforumi EPUO o spretnostih za življenje ipd.). Pri vsem tem ohranjamo v mislih široko opredelitev znanja, spretnosti in kompetenc – vsega trojega, kar krepi za delo in življenje nasploh.

Na krovno akcijo TVU 2023 vezani dogodki naj bodo namenjeni vsestranskemu obveščanju in ozaveščanju o ELS ter vsemu, kar ta pobuda predstavlja in spodbuja.

Dogodki so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content