Finančno pismen.si – ni te strah prihodnosti

Andragoški center Slovenije je konec leta 2022 začel izvajati projekt Finančna pismenost za odrasle, ki se osredotoča na razvoj novih izobraževalnih programov na področju finančne pismenosti. Analiza stanja in potreb na področju finančne pismenosti je pokazala, da je bilo izobraževanje na tem področju pri nas doslej premalo naslovljeno, finančna pismenost odraslega prebivalstva Slovenije pa je pomanjkljiva. Projekt bo pripomogel k izboljšanju finančne pismenosti v Sloveniji, saj se načrtuje, da se bo do leta 2026 v programe finančne pismenosti za odrasle vključilo preko 3300 odraslih, ki bodo pridobili znanje in spretnosti za sprejemanje dobrih finančnih odločitev.

Izvajalce izobraževanja odraslih vabimo, da v času TVU o potrebah po finančni pismenosti ozaveščajo strokovno in širšo javnost. Vabimo k obisku spletne strani projekta. Odrasle preko družbenih omrežij povabite, naj v anketi preverijo, koliko so finančno spretni.

Kontaktna oseba: Tina Kompare Jampani (tina.kompare.jampani@acs.si)

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj.