Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Henry Ford je zapisal, da je star, kdor se neha učiti. Z učenjem ohranjamo svoje kognitivne sposobnosti, motivacijo, stike z drugimi ljudmi, ostajamo v stiku z dogajanjem v družbi. S to skupno akcijo želimo neprestano ozaveščati vse generacije o pomenu vseživljenjskega učenja.

V dolgoživi družbi je učenje pomembno tako za reševanje vsakdanjih zadreg kot sledenje hitrim spremembam. V zadnjem času smo priča hitrim družbenim spremembam in digitalni preobrazbi. Za spoprijemanje z vsemi novostmi moramo biti opremljeni – imeti moramo dobro učno kondicijo, ne glede na starost in območje bivanja. Možgani so kot mišice – ves čas jih je trena trenirati.

Starejši s svojimi življenjskimi izkušnjami morajo aktivno sodelovati v družbi. Zato si v okviru te skupne akcije prizadevamo za vključevanje starejših na različna vidna mesta v družbi. Starejši pa ne pomagajo le sebi, ampak tudi drugim – tako svoji kot drugim generacijam. Prenos znanja, izkušenj, medsebojna in medgeneracijska pomoč vzpostavljajo družbo, ki se lažje sooča z demografskimi spremembami.

V akciji bodo izpostavljeni dogodki, ki slavijo medgeneracijsko sodelovanje, učenje, ustvarjanje in sodelovanje starejših na delavnicah, razstavah, srečanjih predavanjih, dnevih odprtih vrat … Med ključnimi so Dnevi medgeneracijskega sožitja  24. in 25. maja na Gospodarskem razstavišču.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj.

Skip to content