Učenje in kultura – z roko v roki

Uspešna naveza kulture in učenja bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Obenem nas medsebojno povezuje, navdihuje in radosti. Daje nam glas v družbi in ponuja načine njegovega izražanja – tudi ko gre za spoprijemanje s sodobnimi izzivi, kot so zelena in digitalna preobrazba, skrb za zdravje in dobro počutje … Vzpostavlja mostove med generacijami in civilizacijami. To smo utemeljili tako na preteklih TVU, Forumu EPUO o spretnostih za kulturno življenje 6. decembra 2022 kot nedavnem Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu. Sklenili smo zavezo, ki jo bomo uresničili tudi v TVU: povezovali se bomo z izvajalci neformalnega izobraževanja za odrasle na vseh področjih kulture in umetnosti – kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) za odrasle

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije v času TVU, med 19. majem in 18. junijem organizirata Teden ljubiteljske kulture. K sodelovanju so povabljena kulturna društva in njihove zveze, posamezni ustvarjalci, lokalne skupnosti, izobraževalne in kulturne ustanove, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v drugih državah, skratka vsi, ki želijo prispevati k prepoznavnosti slovenske ljubiteljske kulture.

Ljubiteljska kultura in neformalni izobraževalni programi KUV se prepletajo z najrazličnejšimi umetniškimi dejavnostmi in se prenašajo na najrazličnejše načine, tudi iz roda v rod. Zato je toliko pomembneje, da se zavedamo pomena kulture in poskrbimo za ozaveščanje o vseh njenih pojavnih oblikah. Na ta način se tudi učimo – od tod ime akcije. Ljubezen do učenja s kulturo se prenaša medgeneracijsko, zato tovrstni dogodki spadajo v vseživljenjsko učenje.

V to skupno akcijo torej sodijo dogodki, predavanja, nastopi, razstave, koncerti, vezani na ročna dela, glasbene/instrumentalne/pevske projekte, slikarsko in druge likovne umetnosti ter številne druge oblike kulture.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content