Učenje in kultura – z roko v roki

Uspešna naveza kulture in učenja bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Obenem nas medsebojno povezuje, navdihuje in radosti. Daje nam glas v družbi in ponuja načine njegovega izražanja – tudi ko gre za spoprijemanje s sodobnimi izzivi, kot so zelena in digitalna preobrazba, skrb za zdravje in dobro počutje … Vzpostavlja mostove med generacijami in civilizacijami. To smo utemeljili tako na preteklih TVU, Forumu EPUO o spretnostih za kulturno življenje 6. decembra 2022 kot nedavnem Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu. Sklenili smo zavezo, ki jo bomo uresničili tudi v TVU: povezovali se bomo z izvajalci neformalnega izobraževanja za odrasle na vseh področjih kulture in umetnosti – kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) za odrasle

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije v času TVU, med 19. majem in 18. junijem organizirata Teden ljubiteljske kulture. K sodelovanju so povabljena kulturna društva in njihove zveze, posamezni ustvarjalci, lokalne skupnosti, izobraževalne in kulturne ustanove, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v drugih državah, skratka vsi, ki želijo prispevati k prepoznavnosti slovenske ljubiteljske kulture.

Ljubiteljska kultura in neformalni izobraževalni programi KUV se prepletajo z najrazličnejšimi umetniškimi dejavnostmi in se prenašajo na najrazličnejše načine, tudi iz roda v rod. Zato je toliko pomembneje, da se zavedamo pomena kulture in poskrbimo za ozaveščanje o vseh njenih pojavnih oblikah. Na ta način se tudi učimo – od tod ime akcije. Ljubezen do učenja s kulturo se prenaša medgeneracijsko, zato tovrstni dogodki spadajo v vseživljenjsko učenje.

V to skupno akcijo torej sodijo dogodki, predavanja, nastopi, razstave, koncerti, vezani na ročna dela, glasbene/instrumentalne/pevske projekte, slikarsko in druge likovne umetnosti ter številne druge oblike kulture.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj.

Skip to content