Zelena in digitalna preobrazba družbe

Zeleni in digitalni prehod sta med seboj neločljivo povezana. Priporočilo Sveta EU (julij 2022) o zagotavljanju pravičnega prehoda na podnebno nevtralnost izpostavlja ve družbene skupine, da nihče ne ostane zadaj. V skladu s cilji trajnostnega razvoja in evropskim stebrom socialnih pravic sta pravičnost in solidarnost glavna cilja in načeli evropskega zelenega dogovora. Ta zajema:

V pridobivanje digitalnih in zelenih spretnosti morajo biti vključene vse starostne skupine. Posebno pozornost pa je treba nameniti starejšim ter drugim izobraževalno in družbeno prikrajšanim, da bo digitalni razkorak čim manjši. Ljudje smo gibalo družbenih sprememb, ne digitalna tehnologija. Medgeneracijske razlike v znanju so velike; niso vedno najstarejši najmanj spretni. Zato je nujno medsebojno sodelovanje in ozaveščanje, ki vodi k večjemu razumevanju drug drugega.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content