Dan za kakovost 2024

Dan za kakovost 2024: Skupaj izboljšujemo izobraževanje odraslih!

Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo.

V središču pozornosti naj bo dogodek v zvezi s kakovostjo, ki prispeva k povezovanju kolektiva: pogovor/razprava, fokusna skupina, aktivna delavnica o tematikah kakovosti. S tem se krepi povezanost v timu, poglabljajo se vezi med sodelavci, ki prispevajo k razvoju kakovosti organizacije.

Predstavite lahko lastne dobre prakse na področju kakovosti ali pregledate vpeljane izboljšave, ki so prispevale h kakovosti organizacije v obdobju zadnjih dveh let. Pripravite lahko tudi interni ali javni strokovni dogodek, povezan s kakovostjo.

Ne pozabite izpostaviti pomembnosti vloge svetovalca za kakovost in vloge komisije za kakovost.

Poleg iskanja odgovorov na vprašanja, kot so kdaj je izobraževanje odraslih kakovostno, kdo je odgovoren za kakovost, kako vemo, da dosegamo kakovost, bomo letos pri promociji posebno pozornost posvetili tudi jubileju – 20. obletnici začetka podeljevanja zelenega znaka kakovosti.

Zeleni znak kakovosti ACS od leta 2004 podeljuje izobraževalnim organizacijam, ki s samooceno doseganja opredeljenih standardov in priloženimi dokazili izkažejo, da sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Izvajalci lahko vsak na svoj način obeležite ta jubilej. Nekateri ste nosilci znaka neprekinjeno že vse od začetka podeljevanja, torej je to za vašo organizacijo lepa priložnost za praznovanje.

Prispevek izvajalskih organizacij pri tej skupni promocijski akciji v okviru TVU 2024 je zlasti v ozaveščanju o potrebi po načrtni in sistematični skrbi organizacije za kakovostno izobraževanje odraslih.

Akcijo izpeljuje omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih  v sodelovanju z ACS, letos že sedmo leto zapored. Sodelujejo tudi organizacije nosilke zelenega znaka kakovosti. Akciji se pridružujejo še nekatere šole iz Skupnosti višjih strokovnih šol ter drugi izvajalci ter podporniki Dneva za kakovost.

Skupni termin letošnjega Dneva za kakovost je petek, 24. maj. Sodelujoče organizacije lahko svoj dogodek pripravijo tudi v drugih terminih TVU.

Akciji se bo s svojim dogodkom pridružil tudi ACS – srečanje kolektiva na temo kakovosti bomo izvedli v petek, 7. junija.

Akcija sodi v sklop TVU 2024 Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov. Temelj za sodelovanje organizacije je spletna prijava dejavnosti v TVU (Koledar dogodkov).

Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja, ACS (jasmina.oresnik.cunja@acs.si)

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content